Acus

PROFIEL

Acus (‘wijzer’ Lat.) is in 2003 ontstaan vanuit de drive om mensen/organisaties op een herkenbare en resultaatgerichte wijze te te begeleiden. Begeleiden in trajecten die ervoor zorgen dat mensen passen in hun omgeving en hetzij individueel, hetzij in samenwerking tot gewenste prestaties en/of resultaten komen.

Ervaring opgebouwd in diverse omgevingen, als o.a. MKB, industrie, onderwijs, zorg, dienstverlening, verenigingen, in alle niveaus binnen bedrijven en organisaties,  met mensen in zeer uiteenlopende situaties en omstandigheden, maakt dat Acus zicht heeft op wat mensen beweegt, drijft en doet voortgaan op hun pad van ontwikkeling.

De aanpak gaat uit van een zelf ontwikkeld model dat is samengesteld vanuit diverse gevolgde opleidingen en jarenlange ervaring in de praktijk. Dit vanuit inzichten in de resultaatkant, in combinatie met kennis en inzicht in de menskant.

Bedrijven, organisaties en mensen een stap verder brengen is onze kracht en in ieder traject ook weer onze uitdaging.

MISSIE

Organisaties versterken, mensen en organisaties herkenbaar ‘een stap verder’brengen, door middel van procesbegeleiding, advies, persoonlijk gerichte coaching en teamcoaching, trainingen en workshops en interim-management.

Dat is wat Acus wil betekenen en realiseren bij het begeleiden van en ondersteunen in ontwikkelings- en verandertrajecten.

Voor veel mensen en organisaties geldt dat morgen anders zal zijn dan vandaag. Dat kan o.a. gericht zijn op het bereiken van resultaten, op samenwerken, op betrouwbare relaties, op effectief leiding kunnen geven, op een vertrouwd zelfbeeld, op het verkrijgen van waardering, op hetgeen u als mens of organisatie wilt betekenen voor anderen; kortom de meeste mensen, in en buiten werkomgeving, kunnen zo een aantal zaken benoemen, die als ze het voor het zeggen hadden, morgen graag anders ingevuld zouden willen zien.

Dat betekent veranderen!

Dat is voor velen niet eenvoudig. Voor veel mensen geldt, dat veranderen zonder een beeld te hebben hoe het er morgen uit zal zien, dus het vertrouwde los laten, een proces is wat de nodige drempels kent.

Die drempels kent ieder individu! Ieder individu gaat daar op geheel eigen wijze mee om. Die drempels zorgen ervoor dat u niet onnadenkend dingen in gang zet die niet bij u blijken te passen.

Het komt voor dat drempels ervoor zorgen dat u geblokkeerd wordt. Dat u niet in staat bent bepaalde drempels voorbij te gaan. Dat kan o.a. veroorzaakt worden door twijfel of onzekerheid,  omdat u denkt dat u bepaalde zaken niet kunt beïnvloeden, of omdat u soms het idee heeft een ander tekort te doen.

Acus heeft zich toegelegd op het begeleiden van processen die individuen  en organisaties op een effectieve en inspirerende wijze drempels laat nemen. Dit met als resultaat dat u en/of uw organisatie ‘een stap verder’ bent.

Ons uitgangspunt is: De mens staat centraal en wat hij doet is een kunst!
Acus is richting en ruimte om te veranderen!

 Sectoren waarin Acus actief is:

  • Productiebedrijven
  • Zakelijke dienstverlening
  • ICT
  • Logistiek en transport
  • Uitzendorganisaties
  • Overheidsinstellingen
  • ZZP-ers en Starters
  • Gezondheidszorg
  • Lokale overheid