Interim management

interim managementInterim management door iedere organisatie welke tijdelijk versterking nodig heeft. Tijdelijk om voor een bepaalde periode een leidinggevende functionaris te vervangen, een project te begeleiden en aan te sturen of vanwege de behoefte om andere resultaten te bereiken of een bepaalde situatie te doorbreken.

Vreemde ogen dwingen en een buitenstaander heeft een andere en frisse kijk op een situatie, zijn natuurlijk clichés, maar daarom niet minder waar. Als interim manager ben ik in staat situaties te bezien en te doorzien en vanuit een andere invalshoek oplossingen te zien die iemand die midden in een situatie zit en daarbij vanuit een bepaald belang handelt niet ziet.

Als interim manager analyseer ik de situatie, de stand van zaken en de mogelijkheden voor gewenste of noodzakelijk veranderingen en verbind mij aan de vooraf samen opgestelde doelstellingen. Als interim manager ben ik in staat zaken in beweging te brengen die nodig zijn om veranderingen te verwezenlijken en doelstellingen te realiseren.
De inzet dient te leiden tot een andere situatie waarbij vooraf samen met de opdrachtgever zogeheten performance indicatoren worden opgesteld. De tijdelijke versterking is erop gericht blijvende veranderingen te realiseren waarmee de organisatie zelfstandig verder kan.

Invulling van tijdelijk ondersteuning is mogelijk voor de volgende situaties:

  • interim management in leidinggevende functie
  • interim sales management
  • projectmanagement
  • implementatie management