Workshops

workshopWorkshops en trainingen

Acus verzorgt diverse workshops en korte trainingen met uiteenlopende thema’s. Allen zijn erop gericht deelnemers een stap verder te brengen in ontwikkeling met een herkenbare link naar dagelijkse bezigheden.

De workshops en trainingen, gekenmerkt door een grote dosis zelfwerkzaamheid, zijn gericht op het leren door ervaren. In groepen van 10 tot 20 deelnemers krijgen deelnemers volop de ruimte om zich nieuw verworven vaardigheden eigen te maken.

Deze workshops en korte trainingen worden samengesteld met voorbeelden vanuit de praktijk van de deelnemers. Deelnemers zijn nadien in staat nieuwe inzichten en vaardigheden direct in de praktijk toe te passen en zo concrete verbeteringen te realiseren.

workshops