Een stap verder!

op weg

Wat je ziet is wat je krijgt!

Het resultaat van je inspanningen en van de organisatie is een gevolg van wat jij ziet en wat mensen en functionarissen in de organisatie zien. Dat bepaalt het handelen. Wil je meer omzet, meer klanten een beter rendement? Wil je je droom vervullen, je eigen bedrijf beginnen, een andere baan of wil je bijvoorbeeld een betere balans tussen werk en privé? Dan is het noodzakelijk eerst een andere bril op te zetten. Wanneer je hetzelfde blijft zien, blijf je hetzelfde handelen en blijf je hetzelfde resultaat behouden. Zoals iemand al eens eerder heeft aangegeven; “wanneer je blijft zoeken, zul je niets vinden.”transformatie

Veranderen/verbeteren

Op weg gaan om verbeteringen te realiseren is niet altijd eenvoudig! Verbeteren vraagt om veranderen en daar heeft een mens al gauw weerstand tegen. Zeker wanneer het mensen vraagt iets buiten hun zogeheten ‘comfort zone’ te treden. Dan gaat een zekere mate van twijfel en ongemak een rol spelen. We zijn het niet gewend om buiten onze bekende kaders te stappen.

Verbeteringen realiseren binnen organisatie is afhankelijk van de mate waarin de mensen binnen die organisatie bereid zijn zich persoonlijk te ontwikkelen. Mensen dienen bereid te zijn zich te committeren aan nieuwe doelstellingen en in staat zijn op een andere manier te kijken naar de wijze waarop zij hun taken uitvoeren.

resultaat

Klik op de afbeelding voor de presentatie.

Deze transformatie is echt nodig om concrete doelstellingen te bereiken.

Op weg

Wanneer je het besluit hebt genomen op weg te gaan om te veranderen, te verbeteren, te versterken, en een stap verder te komen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat je er niet alleen voor staat.

Veranderingen hebben het nodig dat er buiten de bekende kaders wordt gekeken naar mogelijkheden. Voor het realiseren van echte veranderingen  is het noodzakelijk dat er vragen worden beantwoord die buiten de “waan van de dag” gesteld worden. Daar ben jezelf niet toe in staat. Daarin is het goed vertrouwen te geven aan ‘een derde’, iemand die onafhankelijk van het resultaat in staat is de juiste vragen te stellen.

Op weg naar naar een ander resultaat of een andere situatie is niet slechts een kwestie van op weg gaan. De kans is groot dat wanneer je echt iets wilt veranderen je barrières, beperkingen, weerstand en andere ‘lastige’ situaties tegen komt. Dat is niet zo verwonderlijk. Het oude vertrouwde loslaten of een gebied betreden waar je nog nooit bent geweest kunnen je uitdagen dingen te doen die je nog nooit hebt gedaan. Het pad naar een verandering kan soms op een moeras lijken, waarbij je de indruk kunt krijgen dat je de kans loopt weg te zinken. Wanneer je echter goed de focus houdt op waar je naar toe wilt, vind je ook de weg die daar naar toe leidt. Kies de juiste begeleiding om herkenbaar een stap verder te komen!

veranderen

Op weg van A naar B (M. v/d Polder)