Stel je eens voor…

Stel je eens voor… Door ons voorstellingsvermogen kunnen we herinneringen oproepen uit het verleden en kunnen we voorstellingen maken, ideeën bedenken en deze projecteren in de toekomst. Visualiseren is een van de mogelijkheden van onze mind. Als je fijne herinneringen hebt en leuke vooruitzichten wilt plannen is er niet zoveel aan de hand. Het wordt…

Read More »

Ze is er niet vandaag!

Ze is er niet vandaag Dinsdagochtend 07:45 uur, een sms-je van Simone; “Ik meld me ziek vandaag, ik voel me niet lekker vanmorgen, het is me allemaal even teveel. Ik weet niet wanneer ik er weer ben”. Schrik! Simone zou vandaag een belangrijke klant ontvangen en waarschijnlijk een flinke opdracht binnenhalen. En morgen zou ze…

Read More »

Wat als mensen geen leiding meer nodig hebben.

Wat als mensen geen leiding meer nodig hebben? Bedrijven en organisaties in Nederland zijn hiërarchisch ingericht. Heel simpel gezegd; sta je iets hoger op de ladder dan geef je leiding aan de mensen die lager op die ladder staan. Mensen die lager op de ladder staan zijn gewend om opdrachten aan te nemen van diegene…

Read More »

Transformeren begint bij accepteren!

transformeren

Veranderen Is veranderen moeilijk?  Velen van ons ervaren veranderen zeer zeker als een moeilijk proces en menigeen gaat in de weerstand wanneer veranderingen worden opgelegd. Veranderen begint bij accepteren. Vechten tegen acceptatie is het grootste struikelblok waar mensen mee worstelen. Hoe groter de bereidheid van accepteren hoe minder de weerstand tegen veranderen. Daarmee is niet…

Read More »

Omzetverdubbelaar

omzet verdubbelaar

De laatste tijd meerdere ondernemers gesproken die graag hun omzet zouden willen zien groeien. De economie groeit, zij zijn ervan overtuigd dat de mogelijkheden voor omzetgroei aanwezig zijn en dat zij iets leveren waar vraag naar is. Wanneer ik hen vraag hoeveel omzetgroei zij zouden willen realiseren, dan blijft het wat vaag. Daar is blijkbaar…

Read More »

Sámenwerken verdient beter

effectief leiderschap

Samen werken gaat goed Samenwerken verdient beter Samen werken Waar mensen werken, werken ze ook vaak samen, soms als collega’s binnen het zelfde bedrijf of afdeling of binnen een team. Uitgaande van taken en doelstellingen werken zij samen en hebben allen daarin een rol en verantwoordelijkheid. Vaak geldt dat ieder dat doet met daarbij het…

Read More »

De relatie tussen Leiderschap en verzuim

effectief leiderschap

Ik sprak onlangs een directeur van een grote organisatie. De totale omvang van de organisaties telde ca. 1.500 medewerkers. Ik kwam met de beste man te spreken over het functioneren van de organisatie, over ontwikkelingen en dienstverlening en zo tussen neus en lippen door viel ook even een opmerking over ziekteverzuim. Vanuit mijn eigen belangstelling…

Read More »

Hoe kan het anders?

coach nijkerk

Waarom zou het anders moeten? In veel bedrijven zie ik dat mens en organisatie ‘voortkabbelen’ van dag naar dag, van opdracht naar opdracht. Taken worden uitgevoerd, uren worden gevuld en met enige voorspelbaarheid wordt een bepaald resultaat gerealiseerd. Alertheid, scherpte en oog voor verbeteringen ontbreken zichtbaar. Gewoonte en vanzelfsprekendheid zijn de peilers waarop de organisatie drijft….

Read More »

Leiderschap en welzijn

effectief leiderschap

Welzijn Onderwerpen als stress en verzuim staan op diverse fronten hoog op de agenda. Afwezigheid als gevolg van stress, overspannen en burn-out is in veel bedrijven en organisaties ongewenst hoog. Arbodiensten, re-integratie zijn termen die hoog scoren in een zoekmachine als google. Het zijn thema’s, waar als gevolg van wet- en regelgeving en bedrijfseconomische belangen…

Read More »

Ondernemen met plezier

ondernemerschap

De drempel van de waan van de dag. Hoe kom je tot een volgende stap? De crisis voorbij? Nog niet alle ondernemers hebben dat gevoel en merken dat in omzet en afzet, maar in veel bedrijven neemt de bedrijvigheid en daarmee de druk op goed presteren toe. Ondernemers zijn in lastige tijden creatief in het…

Read More »

Leer van je valkuilen.

veranderen

Valkuilen? “Wie niet bang is voor kuilen, is niet bang te graven”. Ja, ieder mens valt met een bepaalde regelmaat in zijn eigen valkuil(en). Je hebt het vaak zelf onvoldoende in de gaten, maar de meeste tegenwerking creëer je zelf. Je kijkt vooruit, maakt plannen, stelt doelen en wil van alles, in de realisatie daarvan vormen…

Read More »

Files, anders organiseren is oplossen!

Als gevolg van de crisissen lijkt in Nederland het fileprobleem verkleind te zijn. Minder vervoer over de weg, minder banen en waarschijnlijk ook minder andere bezigheden waardoor de drukte op de Nederlandse snelwegen beduidend lager lag. De Nederlandse economie kruipt uit het dal. Het gaat weer beter met veel bedrijven, het aantal banen en vacatures…

Read More »

Waar laten wij ons door leiden?

Met verkiezingen weer in zicht komt de molen van beïnvloeding weer op gang. Waar laten wij ons door beïnvloeden? Wat zorgt ervoor welk hokje we op 2 maart rood kleuren? Het lijkt alsof dat voor iedere stemmer anders zal zijn vanuit de persoonlijke gedachten en overtuigingen. Simpelweg zou je al deze overwegingen in drie categorieën…

Read More »

Sparren is winnen!

Samen en alleen Ik spreek veel ondernemers en leidinggevenden die het enorm plezierig vinden om, los van de dagelijkse beslommeringen, hun gedachten over hen zelf en hun bedrijf/organisatie te delen. Dit delen doen zij echter niet of nauwelijks met diegenen waar ze het meest mee samen werken. Er wordt binnen de organisatie veel gesproken en overlegd,…

Read More »

Wat doet een slimme leider in 2015?

De grootste uitdaging van ‘executives’ is niet het begrijpen van het ‘praktiseren’ van leiderschap, maar vooral het ‘praktiseren’ van het eigen begrip van leiderschap! (M. Goldsmith) Wie is de leider? Dit artikel is geschreven voor iedereen die op één of andere wijze leiding geeft aan mensen en/of processen. Van CEO, directeur tot ondernemer en leidinggevende tot…

Read More »

In alles wat we niet zelf bedenken, schuilt het risico dat we ons er tegen verzetten.

We zijn het altijd eens zijn met wat we zelf bedenken. We zijn over het algemeen kritischer ten opzichte wat anderen bedenken dan dat we dat zijn over onze eigen bedenksels? Wat zorgt ervoor dat we soms makkelijk in verzet komen tegen iets wat anderen hebben bedacht? Je komt dat in de politiek dagelijks tegen….

Read More »

Regeren is vooruitzien

De auto als ‘Melkkoe’ wordt ‘Paard en Wagen’ Het aantal ZZP-ers groeit volgens de berekeningen naar ruim 1 miljoen in 2020. De flexibiliteit in Nederland groeit en we hebben een overheid die nu al aangeeft niet voor de kosten hiervan te willen opdraaien. Het Nederlandse bedrijfsleven en vele organisaties zijn gebaat bij verdergaande flexibilisering. Dat…

Read More »

Veranderen of niet veranderen, we maken het te spannend.

Veranderen, moeilijk? Nee, veranderen is niet moeilijk! Wat voor velen wel moeilijk is, is de gedachten aan het vertrouwde los te laten. We weten wat we hebben en zijn gewend dat hetgeen van ons verwacht wordt, we kunnen waarmaken. De weerstand tegen verandering komt voort uit onze twijfels. Twijfels over het onbekende. Dat roept drempels…

Read More »

Humanisering versus Robotisering

De verschillen worden steeds kleiner Er is een beweging in gang gezet waardoor het lijkt of humanisering geleidelijk wordt ingekleurd door de zogeheten robotisering. Het menselijke plan- en denkwerk wordt meer en meer vervangen door slimme robots, die de risico’s op verzuim en uitval voor werkgevers drastisch inperken. De hang naar het beheersen van deze…

Read More »

Gewoonte en vanzelfsprekendheid

Dé resultaat- en rendement remmers. Gewoonte en vanzelfsprekendheid zijn de sluipmoordenaars van de ontwikkeling van resultaat en rendement! Gewoonte en vanzelfsprekendheid Vraag een willekeurige, directeur, ondernemer, manager of medewerker op enig moment waarom hij/zij de dingen doet zoals hij/zij dat nu doet. Grote kans dat de betreffende directeur, manager of medewerker zijn/haar schouders ophaalt en…

Read More »

Rechten is vechten!

Rechten In onze tegenwoordige tijd wordt er veel gedachten, gesproken en geschreven over onze rechten. De rechten van mensen op zorg, op eten, op opvang, op gelijkheid, op bijstand, op uitkeringen, etc. etc. En natuurlijk geschiedt dat vanuit onze hang en ons verlangen het zelf goed te hebben en ook een ander niet in de…

Read More »

Heeft een CEO een coach nodig?

De persoonlijke agenda Mensen zijn verschillend en ieder mens is uniek. Wanneer het gaat om wensen en verlangens van mensen lijken die individueel heel verschillend, echter vertonen deze ook grote overeenkomsten. In de kern hebben mensen dezelfde persoonlijke agenda en de een slaagt er beter in om die te hanteren en te verwezenlijken dan een…

Read More »

Het eigenwijze handboek voor de ‘Top’.

Gratis e-book. “It’s lonely at the top”! Dat is een veel  gebruikte term voor de situatie waarin ‘de Top’ zich vaak bevindt. ‘de Top’ is niet in staat/niet bereid om al zijn gedachten en soms zijn zorgen te delen met zijn directe omgeving. Het kan zijn dat ‘de Top’ niet begrepen wordt of zich niet…

Read More »

80 % van de MKB bedrijven laten rendement liggen

Veel MKB bedrijven laten een flink deel van het potentiële rendement liggen. Voor ca. 80 % van de MKB bedrijven bedraagt dat minimaal 20 % van het potentieel! Voor al die bedrijven geldt dat met de juiste aandacht substantieel betere resultaten kunnen worden gerealiseerd. Komt dat omdat het deze MKB bedrijven tegoed gaat? Nee zeker…

Read More »

Professionals als voetballers in de markt

Kunnen Professionals, de arbeidsmarkt en de overheid wat leren van ‘onze’ voetballers? Het WK is inmiddels in volle gang. In alles lijkt dit een zeer succesvolle bedrijvigheid met vooral winnaars. De lijst met winnaars is enorm: • de goede voetballers • de goede coaches • de landen die het goed doen • de clubs van…

Read More »

Zomerprogramma voor de coach die een stap verder wil!

Coachen is een vorm van begeleiding in persoonlijke en zakelijke groei- en ontwikkelingsprocessen. Deze vorm van begeleiding wordt op verschillende niveaus van diepgang en effectiviteit aangeboden. Nederland kent ruim 40.000 coaches die op één of andere wijze de wens hebben andere mensen te begeleiden. De meeste van hen hebben een gerichte cursus, training of opleiding…

Read More »

Schuld, tolerantie, verantwoordelijkheid.

De verkiezingen voor Europa laten een behoorlijke anti beweging zien. Ik kan mij daarbij niet aan de indruk onttrekken dat veel anti stemmen niet zozeer het gevolg zijn van oprechte interesse in hetgeen op internationaal vlak zich ontvouwd, maar vooral als katalysator gebruikt is om een gevoel van onvrede tot uiting te brengen. Blijkbaar is…

Read More »

Man heeft vrouwelijke leider nodig (en andersom)

De transformatie naar een nieuwe vorm van leiderschap is alleen succesvol wanneer mannen en vrouwen gezamenlijk vorm en ruimte geven aan de specifieke en verschillende kwaliteiten. Oplossen? Mannen lossen over het algemeen niets op. Zij kunnen dagelijks enorm druk zijn met het blussen van brandjes, maar de kern van het probleem gaan zij het liefst…

Read More »

De stam der Europeanen en de macht van de ondernemende Brugwachter. Wat heb ik als ondernemer aan Europa?

De nasleep van het einde van de Tweede Wereldoorlog is de geboorte geweest van een nieuwe stam op aarde, de Europeanen. De eerste generatie Europeanen werd gevormd door de stamhoofden van diverse kleine stammen met als belangrijkste dagelijkse bezigheid het versterken van de gezamenlijke positie en een weerwoord bieden aan de grote machtige stammen aan…

Read More »

De interim manager is dood! Lang leve de WAT-ters!

Uit diverse reacties op deel I van deze serie ‘De interim manager is dood!’ valt op te maken dat interim managers inderdaad niet van hun stoel vallen van zo’n bericht over het verdwijnen die beroepsgroep. “Er zal altijd vraag zijn naar tijdelijke versterking van organisaties, naar tijdelijke inbreng van expertise en organisaties zullen ook in de toekomst behoefte hebben…

Read More »

De inflatie van bereikbaarheid

Het alom gebruik van mobiele telefoon lijkt de bereikbaarheid te hebben vergroot, echter de praktijk laat een ander beeld zien. De inflatie van bereikbaarheid! Bereikbaar zijn we tegenwoordig overal en zoals een onderzoek onlangs uitwees, willen veel ondernemers 24 uren per dag bereikbaar zijn.De praktijk laat zien dat ‘bereikbaar’ een rekbaar begrip is met twee…

Read More »

De interim manager is dood! Lang leve de interim medewerker!

6 maart 2014 op een mooie locatie bij Miele in Vianen. De zaal gevuld met interim managers, aangesloten bij NVIM en NIVE, en op het podium een inspirerende spreker, Joop Vorst, die de aanwezigen meedeelt dat na diverse eeuwen van trouwe dienst de interim manager ten grave wordt gedragen! Denkt u nu dat alle aanwezigen van hun stoel…

Read More »

Acquisitie is als leren fietsen.

Ik hoor van zelfstandige professionals dat zij plezier beleven aan het zelfstandig zijn, maar dat de bijbehorende acquisitie een lastig terrein is. Er zijn vele mogelijkheden voor acquisitie, het is voor iedereen te leren.  Het is net fietsen. Weet jij nog hoe jij hebt leren fietsen? Mogelijk heeft je vader en/of moeder meters naast je…

Read More »

Managers worden overbodig!

Managers worden overbodig? Managers zijn gericht op beheersen en op het binnen kaders laten verlopen van processen. Voor het monitoren en bijsturen van processen en activiteiten. Managers willen verwachtingen, verloop en  uitkomst van processen kunnen voorspellen. Zij zijn niet gebaat bij vrije ruimte van medewerkers aangezien dit niet of nauwelijks te beheersen is voor vele…

Read More »

Maak van iedere medewerker een ondernemer!

Ondernemers zijn innovatief, creatief en worden gedreven door de wil de eigen onderneming een goed bestaansrecht te laten verdienen. Zij zijn ondernemer en voelen zich in alles ondernemer, dragen dat uit en acteren daarnaar. Ondernemers zijn in de meeste situaties mensen die worden gedreven om iets te bereiken en een succesvolle onderneming te verwezenlijken. Dat…

Read More »