Wat noemen wij vooruitgang?

De techniek en technologie ontwikkelen zich in een rap tempo waarbij het voor vele lastig is om de snelheid hiervan bij te benen. 50 jaren geleden kon niemand bedenken dat we nu bezig zijn met het organiseren van reizen naar Mars. En nieuwe ontwikkelingen zullen elkaar blijven opvolgen. Maar hoe zit het met de ontwikkeling…

Read More »

Zijn wij slim, dom of arrogant als het gaat om voeding en voedsel?

Het lijkt alsof wij als collectief steeds minder kennis hebben van ons voedsel en onze voeding. We laten ons gemakkelijk leiden door reclames en diverse artikelen en adviezen over gezondheid en welzijn. Zijn wij hierin nu slim, dom of arrogant? Een paar bijzondere wetenswaardigheden en punten ter overdenking om die vraag te kunnen beantwoorden. Wereldwijd…

Read More »

Vacature: Wie wordt de nieuwe Kapitein?

Nederland heeft een kabinet van VVD en PvdA. Traditioneel kent de VVD een achterban van werkgevers en ondernemers, de PvdA een achterban van werknemers en vakbond zijde. Samen zouden zij richting moeten kunnen geven aan herstel van de Nederlandse economie met aandacht voor brede belangen. Opgeteld zouden deze partijen in staat moeten zijn doorbraken te…

Read More »

Dienstverband versus contracten

Stel dat over pakweg een jaar of vijf het contract “Dienstverband voor onbepaalde tijd” alleen nog als historisch document in het museum enige waarde heeft. In bedrijven en organisaties in Nederland wordt alleen nog gebruik gemaakt van ‘tijdelijke’ contracten met een looptijd van drie maanden tot drie jaren. Nationaliteiten spelen geen rol meer en iedere wereldburger die…

Read More »

Kennen leidinggevenden hun verantwoordelijkheid?

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 2/3 van de leidinggevenden in Nederland een demotiverend werkklimaat creëert. Het grappige, of misschien wel het trieste, hierin is dat ca. 90 % van de leidinggevenden van mening is dat dit niet hen zelf niet betreft. Het percentage van 2/3 lijkt te groeien naarmate de onzekerheden groeien wanneer economische omstandigheden…

Read More »

Waarom nu investeren in ‘Soft-skills’

De economie stagneert nog steeds, banken zijn meer bezig met inwikkelen dan ruimte geven aan ontwikkelen, werkeloosheid stijgt, bedrijven zijn voorzichtig met uitgaven. We bewegen ons in een cirkel waarin verwachtingen de teleurstellingen in evenwicht houden. Investeren in een tijd als deze staat bij veel bedrijven nu niet bovenaan. Als er al geïnvesteerd wordt ligt…

Read More »

Kan een manager zonder conflicten?

Het komt niet vaak voor dat mensen er bewust voor kiezen om in een conflict situatie te belanden. Over het algemeen handelen mensen en organisaties vanuit een bepaald belang. Samenwerking en relaties ontstaan veelal vanuit het vinden van een gezamenlijk belang. Zolang de gezamenlijke belangen een hoofdrol spelen, zijn mensen en organisaties  flexibel in het omgaan met verschillende belangen. 

Read More »

Ik + Jij = Ons!

“Ik + Jij = Ons” is een weergave van een stelling die niet lijkt te passen in onze opvoeding. Het is ons niet geleerd ‘Ik’ voorop te zetten. Onze overtuigingen over bescheidenheid hebben ertoe geleid dat onze aandacht het eerst uitgaat naar een ander. Mensen die ‘ik’ voorop zetten worden algauw egoïstisch genoemd en mensen…

Read More »

Vertrouwen verhoogt het rendement

Investeren in het vertrouwen van mensen en daarmee in het vertrouwen van de gehele organisatie kan het rendement van een organisatie aanzienlijk verhogen. Bedrijven en organisaties investeren in nieuwe ontwikkelingen, in systemen, procedures, methodieken etc. Natuurlijk zit daar een noodzaak in om bij te blijven, te innoveren en het  bestaansrecht te behouden. Veel investeringen hierin…

Read More »

Verantwoordelijkheid

Binnen veel bedrijven en organisaties zie ik dat het nemen/krijgen van verantwoordelijkheid een struikelblok vormt. Een struikelblok dat in de weg staat om veranderingen door te voeren en dat een belemmering vormt voor groei, voor transformatie en voor persoonlijke ontwikkelingen. Dat is in de meeste situaties al aanwezig in de ‘top’ van de organisatie. Een…

Read More »

Verandermanagement

Veranderingen managen, kan dat? Het in gang zetten van veranderingen vraagt om bereidheid het ‘oude’ los te laten en ruimte geven aan iets ‘nieuws’. Hierin ligt besloten dat er enige vrijheid dient te zijn om te ontdekken en iets ‘nieuws’ te laten ontstaan. Managen is vooral gericht op het beheersen en is niet gebaat bij…

Read More »

Resultaatgericht vakmanschap

Wanneer mensen voldoende bezig kunnen zijn met datgene waar zij trots op kunnen zijn, halen zij meer plezier en voldoening uit hun werk. Resultaatgericht vakmanschap is erop gericht met plezier een waardevolle en herkenbare rol te vervullen in het realiseren van het persoonlijke resultaat en het rendement van de organisatie. Wanneer mensen zicht hebben op…

Read More »

Crisis en illusies

Nederland is vanaf medio 2008 in de ban van de crisissen. Collectief zijn we voorgehouden dat er geen groei meer is en dat alles wat we dachten dat er was inmiddels is verdampt. De financiële crisis, de banken crisis, de bonus crisis, de euro crisis, de vastgoed crisis, de consumentencrisis, de politieke crisis, de lokale…

Read More »

Leiderschap anno 2013

Het leiderschap van 2013: Heeft de juiste mensen in de juiste functies. In rollen waar ze profiteren van hun sterke punten en ruimte hebben om te groeien. Vervult de rol als “Leider van waarde” met verve. Behandelt iedere medewerker vanuit de visie dat mensen de hoogste prioriteit zijn. Herinnert zich iedere dag: “Het gaat niet…

Read More »

Het succes van goed gedrag

Goed gedrag! Wie bepaalt wat goed gedrag is?  . . . .  JIJ! Hoe bepaal je dan wat goed gedrag is? Door te kijken naar de uitkomst van je gedrag. Kun je de uitkomst benoemen, levert het je wat op  en ben je daar tevreden over, dan is je gedrag goed geweest! Simpel? . ….

Read More »

Gedachten

Onze eigen gedachten nemen we zo makkelijk een ander kwalijk. We willen het zo graag goed doen. Voor ons zelf en voor een ander. Wat we daarbij niet altijd in de gaten hebben is dat we handelen vanuit onze eigen gedachten. En die gedachten zijn nooit hetzelfde als die van een ander. Wanneer we wat…

Read More »

Acceptatie

Acceptatie is de poort naar begrip! Wij hebben een grote behoefte de situaties die zich voordoen te willen begrijpen. We zijn zelfs geneigd om dingen pas te accepteren als we ze eenmaal begrijpen. Daarmee doen we ons zelf en anderen met regelmaat tekort, maken we de zaken vaak onnodig ingewikkeld en verbruiken we veel energie….

Read More »

De spiegel

Je omgeving waarin jij je begeeft is de spiegel van wie je bent en hoe het je vergaat. De ruimte waarin je je begeeft, de mensen om je heen, de situaties waarin je verzeild, ze passen bij jou. Je wijze van denken en je wijze van handelen hebben er mede voor gezorgd dat je nu…

Read More »

Jezelf als advocaat

Jezelf als advocaat. Dat maakt je niet tot jurist en je hoeft er geen studie voor te volgen. Daar heb je alleen een spiegel voor nodig. Stel je eigen persoonlijke agenda samen waarin je vastlegt wat voor jou belangrijk is in je dagelijks handelen en waar jij je grenzen stelt. Dat maakt voor jezelf veel…

Read More »

De waarheid

Het vinden van de waarheid is niet een kwestie van vergelijken, maar van optellen! We beperken ons vaak bij het zoeken naar de waarheid. We gaan uit van onze eigen waarneming en vergelijken die met onze eigen ervaringen en met ervaringen van anderen. Daaruit proberen we een waarheid te destilleren die we vervolgens vasthouden en…

Read More »

Bestaansrecht

Waar ontleent een bedrijf of organisatie haar bestaansrecht aan? Natuurlijk denk je in eerste instantie aan goede producten, diensten, service e.d. En dat speelt hierin zeker een rol. Maar er is ook een andere laag die van oudsher door de behoefte aan zekerheid is gecreëerd.

Read More »

Succes

We lijken met z’n allen een goot deel van onze tijd op zoek naar succes, maar wat is succes, wie bepaalt wat succes is en waar is succes van afhankelijk? We zijn in de huidige tijd misschien wel iets teveel op zoek naar succes zonder dat we echt een beeld erbij hebben wat voor onszelf…

Read More »

Ondernemers leren van Ondernemers

Ondernemers versterken elkaar en wisselen kennis uit. Acus introduceert een ondernemers-ontwikkelingsprogramma dat regionale MKB-ondernemers uit verschillende sectoren voor de periode van twee jaar bij elkaar brengt. Deelnemende ondernemers wisselen kennis en ervaring uit onder begeleiding van een coach en/of manager van regionale onderneming. Zo ontstaat een aantrekkelijke voedingsbodem voor ideeën en oplossingen die een bijdrage…

Read More »

Sturen en navigeren

Ik kom bij meerdere ondernemingen die op dit moment zich in “wat zwaarder weer” bevinden. Bij sommigen is het werkelijk alle zeilen bijzetten en anderen zijn begonnen ‘ballast over boord te gooien’. In gesprekken merk ik dat het voor sommige ondernemers heel lastig is om daar met derden over te spreken. De ondernemer wil zo…

Read More »

Luisteren versus vertellen

Wie luistert heeft contact! Hij die vertelt heeft aandacht voor zichzelf. Hij die luistert heeft aandacht voor de ander! Veel mensen, en zeker mensen in commerciële en leidinggevende functies, besteden meer aandacht aan het vertellen dan aan het luisteren. Van anderen wordt dan gemakshalve of soms  enigszins dwingend verwacht dat zij wel zullen luisteren. Mensen…

Read More »

Leiderschap

Een stap verder . . . . in leiderschap Leiderschap is in ontwikkeling. In de ‘vorige eeuw’ lag de focus bij leiderschap vooral  op “het anderen laten doen wat jij wilt”. “De baas(leider) betaalt dus de baas bepaalt.” En nog zie je binnen redelijk veel bedrijven deze houding bij leidinggevenden. De leider heeft een houding…

Read More »

Presenteren

Een stap verder . . in presenteren! Een stap verder in Presenteren! Herken je dit? Je bent aanwezig bij een presentatie waarbij je het gevoel krijgt dat de spreker je (net) niet raakt met zijn verhaal of zijn boodschap. Waarbij tijdens de presentatie je gedachten afdwalen en je niet meer meekrijgt wat de spreker je…

Read More »

Blije klanten

Een stap verder . . . . met blije klanten! Bij veel ondernemers en ondernemingen staat het blij maken van klanten laag op de prioriteitenlijst. De aandacht voor alles wat ze willen en kunnen leveren, voor het verkopen wat ze kunnen, staat hoog op de lijst en is dagelijkse business. De vraag wat klanten daar…

Read More »

Veranderen

“Een ander resultaat vraagt om een andere aanpak!” Is er iets wat continu hetzelfde blijft? . . . . . . . .  Ja! De term veranderen lijkt voor velen ergens iets negatiefs te herbergen. De eerste neiging van mensen bij het horen van ‘we gaan veranderen’ is zich te verdedigen met ‘doen we iets…

Read More »