Ondernemers

coach nijkerkJe bent ondernemer, directeur en/of DGA. ‘It’s lonely at the top’ is het gezegde. Voor veel functionarissen aan de top geldt dat zij het vaak lastig vinden hun ‘zielenroerselen’ te delen met hun omgeving, hun medewerkers en/of collega’s. De behoefte om zo af en toe even lekker te sparren is er zeker, weet ik uit ervaring, maar de drempel is vaak te hoog of de dagelijkse beslommeringen hebben zo’n bezit genomen van de beschikbare tijd dat je maar door gaat waar je mee bezig bent.

Ondernemerschap

Ondernemerschap vraagt meer dan alleen ondernemer en ondernemend zijn. Je bent goed in je vak, hebt voldoende expertise en daarbij heb je een aantal specifieke vaardigheden nodig om een goed bestaansrecht te waarborgen. Vaardigheden als o.a. commercie, marketing, communicatie, bedrijfseconomisch inzicht, etc. Een effectieve ondernemer zorgt ervoor dat hij zelf de regie voert en zich allround ondernemerschap eigen maakt.

Inspireren

Is het leiden of lijden? Leiderschap is inspireren, enthousiasmeren en motiveren van medewerkers om met voldoende ruimte voor zelfstandigheid het dagelijkse werk zo in te vullen dat een maximale bijdrage aan het collectieve belang wordt gerealiseerd. Heb je het gevoel dat je er iedere dag hard aan moet trekken, dat je medewerkers vaker dan je lief is moet controleren of dat wanneer je er zelf niet bij bent er onvoldoende werk verzet wordt en resultaat behaald wordt? Dan is het inmiddels lijden geworden voor je. Ik zie veel bedrijven en organisaties waarin mensen na verloop van tijd ‘denkdood’ gemaakt worden. De ‘spirit’ en het plezier in werk is verdwenen en wanneer de leider niet voldoende aan de touwtjes trekt gebeurt er te weinig. Initiatieven van medewerkers zijn er niet of nauwelijks meer. De oorzaak daarvan ligt besloten in de wijze waarop invulling gegeven wordt aan leiderschap.

Verantwoordelijkheden

Als man of vrouw aan de top heb je in alle situaties de eindverantwoordelijkheid over alles wat er gebeurt in de organisatie. Verantwoordelijkheid wordt veelal beschouwd en ingevuld vanuit de functionele kant. Invulling geven aan regelgeving, aan kwaliteit van processen en producten, aan de invulling van de organisatie etc. Het komt met regelmaat voor dat diverse functionarissen wel allerlei verantwoordelijkheden toegeschoven krijgen maar de bevoegdheid ie daarbij hoort ontbreekt. Zonder bevoegdheden is niemand in staat op goede wijze invulling te geven aan verantwoordelijkheid. Iemand die verantwoordelijk is voor bepaalde resultaten, maar zelf geen invloed heeft op de wijze waarop dat resultaat beïnvloed en bereikt kan worden wordt vanzelf een marionet op den duur. “De baas wil een aap, de baas krijgt een aap!”

Eigen agenda

agendaIedereen binnen een organisatie heeft een eigen persoonlijke agenda, dit vanuit de eigen visie en de eigen belangen. Ieder mens doet daarbij op ieder moment datgene wat hij/zij het allerbelangrijkste vindt. Ik zie ondernemers en directeuren worstelen met deze eigen agenda. De belangen van de ‘zaak’, van klanten en relaties, staan vaak voorop en niet zelden strijden deze met de persoonlijke en ‘privé belangen en de persoonlijke belangen van medewerkers. Dat gaat op den duur wringen! Een goede balans tussen alles wat voor de mens aan de top belangrijk is, is van belang voor het plezier en persoonlijke wel zijn van de top en de omgeving.

Invloed

Als ondernemer of als man of vrouw aan de top heb je invloed op alles in de organisatie. Vaak meer dan je direct bewust van bent. Soms is een blik van de ‘hoogste baas’ al voldoende voor mensen om zich aan te passen of zich anders te gedragen. Wees ervan bewust dat iedereen in de organisatie graag invloed uitoefent op het eigen werk en het eigen functioneren. Mensen die onvoldoende invloed kennen en hebben op het eigen functioneren worden afhankelijk en laten het resultaat afhangen van de invloed die anderen uitoefenen. Dat maakt dat mensen steeds minder bereid zijn en in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Wel zijn

Naast de eerder genoemde verantwoordelijkheid is de top is ook verantwoordelijk voor de sociale kant van de organisatie, o.a. voor het welzijn van mensen. En het wel zijn van mensen heeft een veel grotere invloed op de resultaten van de organisatie dan menigeen zich bewust van is. Wanneer de zorg voor mensen goed is ingevuld zullen mensen ook goed zorgen voor de organisatie en haar relaties. En daar is het succes van de organisatie voor een groot deel van afhankelijk. Wanneer mensen zich beperkt voelen, onvoldoende gewaardeerd, niet het grootste plezier beleven aan werk, geen passende uitdagingen kennen, gaat veel energie verloren aan negatieve gedachten over het werk en de organisatie. Dit gaat altijd ten koste van het functioneren!

 

Klik hier voor direct contact of gebruik het formulier aan de rechterzijde van deze pagina.

coach nijkerk