Advies

consultancyAdvies waarmee jij en jouw organisatie aantoonbaar betere resultaten realiseren.

Veel mensen hebben het gevoel dat ze er vaak alleen voor staan in lastige tijden en situaties. Ze worstelen met vraagstukken, lopen te piekeren of kunnen daar zelfs van wakker liggen. Het is niet altijd eenvoudig je omgeving hierbij in te schakelen. Dat kan zijn dat de kennis of expertise ontbreekt of omdat er drempels zijn de omgeving hierbij te betrekken.

Acus staat voor advies op maat. Wij stappen samen in het probleem of vraagstuk en gaan samen op zoek naar de best mogelijke oplossing. Dat op een wijze waarop jij en/of jouw organisatie zelf inzicht krijgt in de kern van het probleem en zelf een belangrijke bijdrage levert aan de gekozen oplossing. Het advies is er opgericht de aanwezige kennis en expertise zo in te zetten dat jij zelfstandig verder kunt.

Daar waar veel organisaties advies en oplossingen zoeken in systemen, procedures, protocollen en werkmethodes, richten wij ons advies op de invloed die mensen daarop hebben. Onze adviezen zijn altijd gericht op de relatie tussen het gedrag van mensen en het resultaat wat zij of de organisatie kan en wil realiseren. Dat leidt ertoe dat mensen beter gaan functioneren met de focus op het resultaat en zo zichzelf en de organisatie versterken.

De gebieden waar wij vanuit onze ervaring jou van advies kunnen voorzien zijn o.a.:

  • Management
  • Commercie
  • Communicatie
  • Productie
  • HRM
  • Procesbeheersing
  • Persoonlijk functioneren
  • Samenwerken
  • Rendementsverbetering