Resultaat en rendement

Onderstaand een aantal voorbeelden van vraagstukken waarin Acus bedrijven en organisaties heeft mogen ondersteunen.

Rendement

  • Het rendement van activiteiten is te laag
  • De inspanningen leveren niet het gewenste rendement

rendement

Het rendement van activiteiten wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop mensen hun individuele invloed uitoefenen. Daarnaast komt het met regelmaat voor dat er onduidelijkheid is over het gezamenlijk gewenste rendement en welke inspanningen daarvoor nodig/gewenst zijn.

Bedrijfsresultaat

Voor veel bedrijven geldt dat het bedrijfsresultaat aanzienlijk beter kan. Gewoontes en vanzelfsprekendheden zorgen ervoor dat mensen onvoldoende scherp zijn op het resultaat. Een laag of te laag bedrijfsresultaat wordt vaak een probleem in moeilijke tijden en op zo’n moment dient met ‘stoom en kokend water’ van alles in gang gezet worden om kosten te drukken en het resultaat te verbeteren. Onze ervaring is dat in de meeste situaties een verbetering van het resultaat met 15 – 20 % zeer wel realiseerbaar is. Net als dat het dak het best gerepareerd kan worden als de zon schijnt geldt dit ook voor bedrijfsresultaten. Wees moeilijke situaties voor en zorg voor een flexibele organisatie waarin in alle situaties het restultaat voorspelbaar en betrouwbaar is.

Samenwerken

Goed samenwerken is niet vanzelfsprekend. Ieder handelt vanuit zijn eigen agenda en vanuit het eigen belang. De kunst voor goed en effectief samenwerken is om inhoudelijk een goede functionele gezamenlijke agenda vast te stellen die ruimte geeft, recht doet aan en aansluit bij de individuele belangen. Wanneer deze wordt samengesteld met een gelijkwaardigheid aan inbreng van betrokkenen is een plezierige en effectieve samenwerking de uitkomst.

Communicatie

Niets is zo moeilijk als effectief communiceren! Het is mensen eigen om de eigen gedachten te projecteren op een ander. En daarbij zijn we in staat om de eigen gedachten een ander kwalijk te nemen. Heb je wel eens het gevoel dat je niet op dezelfde golflengte zit als je gesprekspartner of de indruk dat mensen je niet begrijpen? Komt het wel eens voor dat je achteraf geconstateerd dat je omgeving heel anders heeft gehandeld dan jij verwacht had? Zeg je wel eens tegen jezelf dat je omgeving maar slecht luistert?

Een goede doeltreffende communicatie vraagt van betrokkenen om in elkaars ‘agenda’ te stappen en te blijven afstemmen. Geen twee mensen communiceren op gelijke wijze, dit vraagt bereidheid om te luisteren en te blijven aansluiten op je gesprekspartner en niet andersom.

Individueel functioneren

Niemand wil fouten maken en iedereen wil graag goed functioneren. Dat is de grondhouding die je moet hebben om de ruimte te scheppen om het beste uit jezelf en mensen om je heen te halen. Wanneer je de indruk hebt dat medewerkers niet al hun talenten en capaciteiten inzetten of dat voor het gevoel mensen niet in staat zich volledig waar te maken of de gewenste prestaties te leveren is het goed die medewerkers een spiegel voor te houden. Al te makkelijk vertellen we mensen om ons heen dat dingen niet goed gaan, maar dat weten mensen die het betreft ook zelf wel. De oorzaak daarvan ligt altijd net onder het oppervlak en is voor mensen lastig om zelf te duiden en te veranderen. Vaak zijn het gedachten en overtuigingen die mensen tegen houden de zaken anders aan te pakken. Met twee of drie goede inhoudelijke gesprekken is er meestal al voldoende ruimte om anders te denken, te kijken en te handelen.

resultaatVeranderen is niet alleen een kwestie van bereidheid. Verandering in functioneren begint bij anders denken en anders zien. Wanneer mensen binnen de organisatie in staat zijn hun paradigma te veranderen, verandert de houding en gaat er anders gehandeld worden. Dat resulteert in andere resultaten.

Sales prestaties

Ieder bedrijf is gebaat bij effectieve en doeltreffende sales activiteiten. Blijft de omzet hangen, komt er te weinig nieuwe omzet en/of leveren alle inzet en activiteiten te weinig nieuwe mogelijkheden? Dan is het goed om wat verder te kijken naar de wijze waarop commerciële functionarissen bezig zijn en alert zijn op nieuwe ontwikkelingen in de markt, maar ook op de eigen ontwikkeling. Willen commerciële functionarissen goede commerciële gesprekspartners blijven is het goed om zo af en toe stil te staan bij de eigen aanpak en en bezien of gewoontegedrag en vanzelfsprekend denken de voortgang niet in de weg zit.

Klik hier voor direct contact of gebruik het formulier aan de rechterzijde van deze pagina.