Resultaatgericht werken

Invloed op het resultaat

Resultaatgericht werken stelt de mens centraal, gericht op het resultaat wat jij kunt en wilt bereiken. Aan de slag gaan met resultaatgericht werken zorgt voor plezier, succes en zicht op hetgeen je trots op wilt zijn.

resultaat

Resultaatgericht werken verbindt het realiseren van organisatie doelstellingen aan de capaciteiten en behoeften van mensen en verhoogt daarmee het rendement van de organisatie en het plezier van mensen hieraan bij te dragen. Stapsgewijs wordt een traject doorlopen waarin aandacht besteed wordt aan de belangrijkste facetten die het succes en resultaat van functie en organisatie beïnvloeden en bepalen. Implementatie van Resultaatgericht werken versterkt mens en organisatie en zorgt voor een stevige verbetering van het resultaat en rendement van de organisatie.

Een ander resultaat begint bij een anders denken zien. Wanneer je in staat bent jouw paradigma te veranderen, verandert je houding en ga je anders handelen. Dat resulteert in een ander resultaat.

De mate waarin jij plezier beleeft aan jouw werk is de optelsom van de waardering voor wat jij inbrengt en wat het je oplevert. De mate waarin je jezelf beoordeelt op wat je inbrengt, wat je beïnvloedt en jouw eigen beoordeling van wat het werk je persoonlijk oplevert bepaalt jouw inzet en jouw gevoel van succes.

resultaatgerichte menskunderesultaatgerichte menskunde

Effecten

Implementatie van Resultaatgericht werken levert aantoonbare resultaten waarmee de organisatie zelfstandig met succes verder kan. De zichtbaarheid van de resultaten is niet alleen zichtbaar in de gehele organisatie, ook klanten en relaties ervaren het verschil.

De effecten op de organisatie:

 • Vitale en gezonde organisatie
 • Optimaal resultaat/rendement
 • Effectieve samenwerking
 • Stabiele werkdruk
 • Klanttevredenheid
 • Lerende cultuur
 • Plezier in uitvoering

Uitvoering

Resultaatgericht werken wordt projectmatig ingezet om de organisatie te versterken. Dit project kent de volgende stappen:

 1. De organisatiespiegel
 2. De horizon
 3. Het landschap
 4. De verandering
 5. De evaluatie en afronding

Een project kent een gemiddelde looptijd van 6 maanden. Het realiseren van een ander resultaat vraagt om anders handelen. Andere dingen doen of de dingen anders doen. Hiervoor is het nodig dat management en medewerkers anders gaan denken en kijken.

In de eerste twee stappen wordt gewerkt aan het anders denken over en anders kijken naar belangrijke activiteiten en taken en de uitvoering daarvan.

In de stappen 3 en 4 worden de inzichten en resultaten uit de eerste twee stappen omgezet in veranderingen in het dagelijks handelen.

Bij de evaluatie en afsluiting worden de resultaten besproken en wordt e lijn uitgezet om voor de organisatie de huidige resultaten vast te borgen in de operatie en uitvoering.formule resultaat

Resultaatgericht

Acus neemt je mee op weg naar:

 • Resultaatgericht Leiderschap
 • Resultaatgericht Vakmanschap
 • Resultaatgerichte Commercie
 •  Resultaatgericht Ondernemerschap
 • Resultaatgericht Leidinggeven
 • Resultaatgericht Solliciteren
 • Resultaatgericht Netwerken