De organisatie kan versterking gebruiken

organisatieEen sterke organisatie blijft onder alle omstandigheden op koers!

Doe gewoon wat nodig is!

In een sterke organisatie werken betrokken mensen die gedreven zijn en zelfstandig bijdragen aan het gezamenlijk resultaat. Deze worden geleid vanuit een visie en vanuit goede ideeën, welke zijn herkenbaar vorm gegeven in alle facetten van de bedrijfsvoering.

In een sterke organisatie zijn mensen bereid met regelmaat kritisch in de spiegel te kijken. De directie en het management realiseert zich dat het effect van hun eigen handelen de spiegel is waarin de organisatie acteert en zich presenteert.

Mensen en organisaties die willen versterken kijken als eerste zelf in de spiegel. Waar staan we nu op dit moment? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de huidige situatie? Dat is voor velen een lastige opgave. Een mens is geneigd met enige gekleurdheid naar zichzelf en naar de eigen organisatie te kijken.

Een volgende vraag is waar wil je als mens of als organisatie naar toe? Welke ambities wil je realiseren, welke verbeteringen wil je bereiken? Een relevante vraag die hierbij hoort is wat er op dit moment ontbreekt om op weg te gaan?

Met organisatieversterking richten wij ons op het verbeteren van resultaten, rendement, productiviteit, efficiëncy, en op het  handelen/functioneren van mensen en van  organisaties. Met onze begeleiding komen mensen tot inzichten welke effectieve verandering van gedrag en resultaat met zich mee brengt. Onze aanpak is niet gericht op het beter kunnen voldoen aan verwachtingen of het beter kunnen uitvoeren van kunstjes, maar gericht op het eigen maken van de kunst van het doen om zo een organisatie herkenbaar te versterken.

resultaat

Klik op de afbeelding om de presentatie te bekijken!

Wat je ziet is wat je krijgt!

Het resultaat van de organisatie is een gevolg van wat mensen en functionarissen zien. Dat bepaalt hun handelen. Wil je meer omzet, meer klanten een beter rendement etc.? Dan is het noodzakelijk eerst een andere bril op te zetten.

Sterke organisatie

In een sterke organisatie hebben mensen zicht op de logica, eenvoud en invloed van hun functies. De aandacht gaat uit naar samenwerken en samen elkaar versterken. Het realiseren van gezamenlijke resultaten zorgen voor plezier en  vormen draagvlak voor ontwikkelingen. Een sterke organisatie is flexibel en weet zich in alle tijden aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen.

Veranderen en aandacht voor  verbeteringen zijn onderdeel van de dagelijkse bezigheden. De zelfstandigheid van mensen vormt de basis van successen. Systemen, procedures en methodieken zijn niet meer dan middelen om mensen te ondersteunen en te versterken.

Om te komen tot een sterkere organisatie kan Acus een toegevoegde waarde leveren voor mens en organisatie en hen een stap verder brengen in de kunst van het ‘doen’! Vertrouwen en (v)aardigheid, plezier en succes uitstekend samen kunnen gaan. Dat doelstellingen worden gerealiseerd, resultaten en rendementen toenemen en mensen beter functioneren.

Resultaat

sterke organisatieWerken aan versterking van de organisatie leidt tot:

  • Verbetering van het rendement
  • Verbetering van kwaliteit
  • Verlaging van kosten
  • Verhoging van markt- en klantgerichtheid
  • Effectievere communicatie
  • Vermindering van overleg- en vergadertijd
  • Verbetering van effectieve samenwerking
  • Meer plezier in arbeid in de gehele organisatie
  • Verlaging van verloop en uitval