Conflict bemiddeling

conflict

Behoeften

Ieder mens wordt gedreven door zijn behoeften. Op het niveau van behoeften ontstaan geen conflicten. Deze kunnen ontstaan vanuit de wijze waarop behoeften worden geuit of de wijze waarop er vorm aan wordt gegeven.

Een van de behoeften van directie of een ondernemer is omzet verwerven en geld ontvangen. Daar is niets mis mee en die behoefte op zich roept geen conflict op. Medewerkers hebben de behoefte om te werken en salaris te ontvangen. Klanten willen waar ontvangen voor het geld dat zij betalen. Leveranciers willen geld ontvangen voor de producten of diensten die zij hebben geleverd. Ook deze behoeften roepen op zich geen conflicten op. Een conflict ontstaat pas wanneer ergens een van de partijen, in de vorm waarin hij zijn behoeften wil invullen, handelt tegen hetgeen hierover is overeengekomen in. Of soms alleen maar tegen de verwachtingen in.

Conflict

Het komt niet vaak voor dat mensen er bewust voor kiezen om in een conflict situatie te belanden. Over het algemeen handelen mensen en organisaties vanuit een bepaald belang. Samenwerking en relaties ontstaan veelal vanuit het vinden van een gezamenlijk belang. Zolang de gezamenlijke belangen een hoofdrol spelen, zijn mensen en organisaties  flexibel in het omgaan met verschillende belangen. Het kan voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin de balans van belangen wat uit het lood slaat, of lijkt te slaan. Conflicten ontstaan vaak vanuit verschillen van belangen, verschillen in inzicht en verschillen in communicatie. Soms lijkt dat zo, soms is het zo. Hierdoor kan er een haast onoverbrugbare kloof ontstaan tussen partijen en mensen, met als gevolg dat een situatie escaleert.

Bemiddeling

Acus vervult een neutrale en onafhankelijke rol bij in gesprek gaan en in gesprek brengen van partijen en in het omgaan met conflicten. Iedere situatie is op te lossen, Acus verbindt zich niet op voorhand aan een bepaald resultaat.

Onze kracht en onze focus ligt bij het bemiddelen op:

  • objectiviteit en overzicht (helicopterview)
  • neutraliteit
  • effectieve communicatie
  • gelijkwaardige inbreng
  • geaccepteerde oplossingen

Acus bemiddelt bij conflicten. Onze aanpak is er niet op gericht mensen/partijen onder alle omstandigheden weer bij elkaar te brengen. Wij zijn erop gericht om inzicht te krijgen op de  mogelijkheden van het op een menswaardige wijze oplossen van conflicten. Wij denken niet in termen van winnen en verliezen. Terugkijkend is het voor ons  van belang dat alle partijen het gevoel hebben het conflict op een goede manier te hebben opgelost.

Wanneer het proces goed verloopt kan iedereen zich vinden in de uitkomst!