Procesbegeleiding

procesbegeleidingIeder proces bestaat heel eenvoudig uit drie componenten.

A = huidige situatie
B = gewenste situatie
W = de weg van A naar B

Of u nu spreekt over processen die betrekking hebben op veranderingen, het realiseren van doelstellingen of over processen als het oplossen van simpele of complexe vraagstukken, zakelijke geschillen of conflicten, of een vergadering; voor ieder proces zijn deze drie componenten te benoemen en hebben een gelijke waarde in het licht van de uitkomst.

Het leiden van processen, vergaderingen, ‘heidedagen’, etc., waarbij belangen en inzichten op een gelijkwaardige wijze aan bod dienen te komen, is soms ingewikkeld wanneer dit door één van de direct betrokkenen of leidinggevende wordt gedaan. Vreemde ogen dwingen en iemand die geen direct belang bij de inhoud en/of uitkomst heeft, heeft meer afstand.
Het kan in diverse situaties heel wenselijk zijn gebruik te maken van een externe procesbegeleider met als mogelijke meerwaarde o.a. het bewaken van:

  • objectiviteit en overzicht (helicopterview)regelkring beheersing
  • resultaatgerichtheid
  • effectieve communicatie
  • gelijkwaardige inbreng
  • voldoende draagvlak

Acus kan op diverse manieren procesbegeleiding invullen. Dat kan o.a. in de vorm van coaching en het begeleiden van diverse activiteiten binnen uw organisatie zoals vergaderingen, strategiesessies, workshops, etc.

Onze procesbegeleiding zorgt ervoor dat alle betrokkenen aan bod komen en dat het uiteindelijke resultaat begrepen, geaccepteerd en breed gedragen wordt.