Samenwerken

samenwerken_bewerkt-1

“Ook de zwakste schakel heeft een functie”.

Een sterke organisatie waarin samenwerken hoog op de agenda staat, laat zich vergelijken met een circus. Met plezier, effectiviteit en betrouwbaarheid worden gezamenlijk dagelijkse voorstellingen uitgevoerd die bijdragen aan een optimaal organisatieresultaat.

Waar goed wordt samengewerkt gaan de dagelijkse dingen als vanzelf, wordt maximaal gebruik gemaakt van elkaars sterktes en worden individueel minder sterke punten door de sterke  organisatie gecompenseerd.

In een sterke organisatie is effectief samenwerken een vanzelfsprekendheid.

Mensen stellen zich open en zijn transparant over hun agenda en hun doelstellingen. Zij delen kennis en versterken elkaar. Ook in moeilijke situaties weten mensen elkaar te vinden en kunnen zij op elkaar rekenen om samen schouder aan schouder uitdagingen aan te gaan. Er wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid. Mensen hebben oog voor het gezamenlijk belang en zijn in staat dat voorrang te geven op het individuele persoonlijke belang. Verantwoordelijkheden worden gedeeld en vanuit een streven naar
gezamenlijke groei
wordt vanuit een natuurlijke belangstelling, vraagstukken en uitdagingen gedeeld. Vanuit een positieve teamgeest wordt in alle omstandigheden gestreefd naar een gezamenlijk optimaal rendement uit werkzaamheden.

Om samenwerken te bevorderen en een positieve teamgeest te realiseren ondersteunen wij organisaties bij het creëren en invullen van een gezamenlijke agenda, waarbij ieder individu met plezier tot zijn recht komt.samensterk