Sparringpartner

coach nijkerk

Een sparringspartner voor ondernemers en leiders die graag buiten de eigen organisatie willen sparren. Die hun gedachten, visie en bedenkingen in een stevig gesprek willen toetsen aan houdbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit.

Alleen is maar alleen!

sparringpartnerHet is voor menig ondernemer en directeur lastig om zich kwetsbaar op te stellen binnen het eigen bedrijf. De ondernemer of directeur vindt van zichzelf dat hij van alle markten thuis moet zijn en dat hij ieder probleem binnen het bedrijf het hoofd moet kunnen bieden. In die gedachten is weinig of geen ruimte voor het delen van de eigen bedenkingen en twijfels die iedere ondernemer en directeur ongetwijfeld zelf ook heeft.

Een ondernemer of directeur heeft, net als zijn medewerkers, dagelijks zijn be- en overdenkingen. Die zijn er niet voor niets. Dat zijn gedachten die gebaat zijn bij nader onderzoek, gebaat zijn bij het uitspreken en spiegelen aan de gedachten, overtuigingen en inzichten van een ander. Ook als ondernemer of directeur wil je graag de goede keuzes maken. Daar over sparren met iemand die helpt de juiste inzichten te verkrijgen om weloverwogen en effectieve keuzes te maken, loont!

Als sparringpartner help ik ondernemers en directies om hun gedachten, hun be- en overdenkingen en hun meningen te ordenen en te toetsen aan realiteit, haalbaarheid en aan effectiviteit. Ondernemers verstevigen hiermee ‘het eigen verhaal’ en zijn daarmee beter in staat goede gelijkwaardige gesprekken te voeren met klanten, collega’s en medewerkers.

Twee weten meer dan één!

Als sparringpartner ga ik met een ondernemer en/of leidinggevende in gesprek. Ik luister, stel vragen en spiegel de ondernemer aan gedachten die hij zelf (nog) niet kent om gezamenlijk te komen tot nieuwe inzichten. Zoals gezegd, twee weten meer dan één. Na ieder gesprek heeft de ondernemer nieuwe inzichten verkregen en heeft hij de effectiviteit van zijn gedachten aanzienlijk vergroot. De praktijk heeft aangetoond dat iedere ondernemer daar baat bij heeft. Ook sterk sceptische ondernemers zijn na één gesprek overtuigd van de meerwaarde en plannen met veel genoegen direct de volgende afspraak.

Diverse ondernemers en leidinggevenden sluiten hiervoor een jaarovereenkomst af waarbij wij meerdere keren per jaar stevig sparren over alles wat de ondernemer of leidinggevende bezig houdt en wat actueel is in zijn eigen persoonlijke agenda.

De uitkomsten:

  • de eigen gedachten getoetstsparringpartner nijkerk
  • overbodige gedachten geloosd
  • twijfels en ‘zeurende’ bedenkingen loslaten
  • bevestiging van eigen gedachten
  • een stevig eigen verhaal
  • nieuwe inzichten
  • weloverwogen keuzes maken
  • een betere gesprekspartner
  • meer rust in het hoofd

Ga eens een stevig gesprek aan.

Ik ga de uitdaging aan!