Speedcoachen

Welk traject past het best?speedcoachen

Je hebt een specifiek vraagstuk of je worstelt met een probleem en je bent op zoek naar begeleiding om je te helpen het vraagstuk of probleem op te lossen. Het is lang niet voor alle vraagstukken noodzakelijk een heel traject te doorlopen om oplossingen te vinden en te realiseren.
Langere trajecten zijn vooral bedoeld om na het verkrijgen van nieuwe inzichten je nieuwe vaardigheden eigen te maken. Een traject waarbij je meerdere gesprekken voert met je coach zijn bedoeld om stapsgewijs samen je te verdiepen in een vraagstuk en je onder begeleiding te te leren hoe jij met situaties om te gaan of om je stapsgewijs met voldoende verdieping je inzicht te geven in wat bij jou past.

Wanneer het gaat om een situatie waarin je vast zit in je eigen denken of vastzit in jouw gedachten over je beperkingen is vaak één goed gesprek met voldoende diepgang genoeg om tot andere inzichten te komen. Inzichten die ervoor zorgen dat jij anders gaat denken, anders gaat kijken en vervolgens anders kunt handelen. Een goed gesprek kan voldoende zijn om bepaalde beperkende gedachten los te laten en weer fris verder te gaan.

Acus biedt je de mogelijkheid om te kiezen wat het best past bij jouw vraagstuk.

Speedcoachen

Juist om snel nieuwe inzichten te verwerven zet ik speedcoachen in. Speedcoachen is gedurende één middag samen sparren met een vraagstuk en samen tot nieuwe inzichten te komen. Aan het eind van de middag heb je voldoende nieuwe inzichten om beperkende en belemmerende gedachten los te kunnen laten en met een nieuwe focus verder te gaan.

Speedcoachen vindt plaats op een inspirerende locatie. Het programma is eenvoudig en zeer effectief. We starten samen met een kennismakingslunch, waarna we in alle rust samen je vraagstuk bespreken en gezamenlijk tot nieuwe inzichten komen. Deze inzichten toetsen we aan de dagelijks praktijk.
Afsluitend drinken we gezamenlijk een borrel.

Wil jij door middel van speedcoachen een herkenbare stap verder?

Ik ga de uitdaging aan!