80 % van de MKB bedrijven laten rendement liggen

Veel MKB bedrijven laten een flink deel van het potentiële rendement liggen. Voor ca. 80 % van de MKB bedrijven bedraagt dat minimaal 20 % van het potentieel! Voor al die bedrijven geldt dat met de juiste aandacht substantieel betere resultaten kunnen worden gerealiseerd. Komt dat omdat het deze MKB bedrijven tegoed gaat? Nee zeker niet, er is over het algemeen te weinig kritische aandacht voor de mogelijkheden en voor de oorzaken .

Wat zijn oorzaken van te weinig resultaat en rendement?

  • te weinig aandacht voor de commerciële organisatierendement
  • te weinig focus op resultaat en rendement
  • verkeerde keuzes
  • mensen zijn met de verkeerde zaken bezig
  • te weinig aansturing en begeleiding
  • ineffectieve afspraken
  • te veel ruimte voor excuus.

Er wordt binnen de bedrijven veel gesproken, maar weinig gereflecteerd. Ik spreek ook met regelmaat ondernemers die zelf niet weten waar ze zouden moeten beginnen om resultaatverbetering te realiseren. Er worden diverse doelstellingen de organisatie in geslingerd, maar er is te weinig aandacht voor de oorzaken. De symptomen worden gesignaleerd en daar wordt op gereageerd met nog scherpere doelstellingen, maar aan de onderliggende problematiek wordt onvoldoende aandacht besteed.

Commercie

Goede en gewenste doelstellingen zijn nodig, maar een resultaat wordt niet vanzelf beter door scherpere doelstellingen te formuleren. Ik zie dat binnen veel bedrijven de commerciële organisatie onvoldoende bekwaam is om een effectieve gesprekspartner te kunnen zijn voor klanten. De aandacht ligt vooral bij de deals die gesloten moeten worden, bij de verkoop, maar wat de inhoud van de deal bijdraagt aan het versterken van de klant en waarom hij zou willen kopen is onvoldoende bekend.

Focus

In de gehele organisatie is te weinig aandacht voor de individuele invloed van mensen op het resultaat en het rendement. Er wordt gedaan wat altijd al is gedaan zonder noodzaak om te kijken of het slimmer, efficiënter kan en zonder te kijken wat de effecten zijn. Er wordt veel gesproken, maar wanneer wordt ingezoomd op de effectieve bijdrage daarvan blijkt dat vooral tegen te vallen.

Er wordt steeds meer nadruk gelegd op het belang van enige zelfstandigheid bij de invulling van functies. De wijze waarop binnen de gestelde kaders keuzes worden gemaakt is vaak onderbelicht en geeft veel ruimte voor ‘verlies’. Dit mede vanwege een gebrekkige oppervlakkige communicatie in diverse samenwerkingsverbanden.

Aansturing

De genoemde zelfstandigheid en vrijheid dragen zeker bij aan het plezier dat mensen beleven aan werk. Die vrijheid en zelfstandigheid behoeft wel een duidelijke aansturing en waar nodig bijsturing. Mensen hebben het nodig om enige druk te voelen zichzelf continu te verbeteren. Vanzelfsprekendheid en gewoonte liggen op de loer om het dagelijks gedrag te sturen.

Als laatste zie ik dat veel ondernemers en leidinggevenden het lastig vinden om goede effectieve afspraken te maken en mensen daar inhoudelijk op aan te spreken. Afspraken die niet leiden tot het gewenste resultaat en mensen krijgen de ruimte voor een verhaal waarom het anders is gelopen.

Wilt u weten hoe het binnen uw bedrijf anders kan? Maak vrijblijvend een afspraak. Neem contact op. Succes gegarandeerd!