Kennen leidinggevenden hun verantwoordelijkheid?

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 2/3 van de leidinggevenden in Nederland een demotiverend werkklimaat creëert. Het grappige, of misschien wel het trieste, hierin is dat ca. 90 % van de leidinggevenden van mening is dat dit niet hen zelf niet betreft. Het percentage van 2/3 lijkt te groeien naarmate de onzekerheden groeien wanneer economische omstandigheden verslechteren binnen een organisatie.

De praktijk

Over het algemeen zijn tegenwoordig leidinggevenden van mening dat medewerkers een bepaalde autonomie nodig hebben om goed te kunnen functioneren, te kunnen presteren en zich te ontwikkelen. Nu zijn er al veel leidinggevenden die wel deze mening delen, echter dit in de dagelijkse praktijk niet weten te bereiken, maar onder druk van onzekerheid zijn leidinggevenden nog minder in staat enige ruimte over te laten voor de benodigde autonomie.
Leidinggevenden hebben meer de neiging de mate van beheersing en controle op te voeren vanuit de gedachte dat er  ‘strakker gestuurd’ dient te worden om acceptabele resultaten en rendementen te behalen. Dit zorgt voor een sterke mate van demotivatie.

Dit veroorzaakt een spiraal die leidt tot een verder verslechtering. Medewerkers worden niet uitgedaagd zelf hun talenten en capaciteiten ten volle te benutten, dit leidt tot ontevredenheid in de organisatie, vermindering van aandacht, verlaging van bereidheid en inzet. Dit gaat ten koste van de aandacht voor product/dienst en klanten waarmee omzet en marges verder onder druk komen. Omzet daalt verder, kosten stijgen als gevolg van rework, compensatie, claims etc.

En nu verder

Juist in tijden waarin resultaten en rendementen onder druk staan is de organisatie erbij gebaat wanneer een leidinggevende zijn verantwoordelijkheid neemt en bereid is te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Dat motiveert medewerkers om zich volledig in te zetten en zich maximaal in te spannen voor datgene wat hij/zij kan beïnvloeden. Dat zorgt voor een extra stimulans om de organisatie en haar klanten ook in deze tijden tevreden te houden.