Managers worden overbodig!

Managers worden overbodig?

Managers zijn gericht op beheersen en op het binnen kaders laten verlopen van processen. Voor het monitoren en bijsturen van processen en activiteiten. Managers willen verwachtingen, verloop en  uitkomst van processen kunnen voorspellen. Zij zijn niet gebaat bij vrije ruimte van medewerkers aangezien dit niet of nauwelijks te beheersen is voor vele managers. Dat maakt dat veel dagelijkse uitkomsten voorspelbaar en vanzelfsprekend zijn. In de praktijk zie je dat medewerkers als het ware ‘denkdood’ worden op termijn en steeds minder uitgedaagd worden om het morgen anders en/of ‘beter’ te doen.

Zouden medewerkers minder presteren wanneer er geen managers zouden zijn of zouden zij voldoende bagage, inzicht, creativiteit en motivatie hebben om hun werk naar behoren te doen.

Kortgezegd, zouden organisaties beter af zijn wanneer het aantal managers wordt gereduceerd tot het hoognodige aantal?

De kans is groot dat medewerkers beter gaan presteren wanneer er meer van hun gevraagd wordt. De organisatie wordt flexibeler, creatiever en innovatiever. Dat komt klant- en resultaatgerichtheid en plezier in werk ten goede.