Regeren is vooruitzien

De auto als ‘Melkkoe’ wordt ‘Paard en Wagen’

Het aantal ZZP-ers groeit volgens de berekeningen naar ruim 1 miljoen in 2020. De flexibiliteit in Nederland groeit en we hebben een overheid die nu al aangeeft niet voor de kosten hiervan te willen opdraaien. Het Nederlandse bedrijfsleven en vele organisaties zijn gebaat bij verdergaande flexibilisering. Dat wordt op diverse manieren ingevuld.coach nijkerk Met uitzendkrachten, detachering, project –en interim opdrachten en tevens met de groeiende groep van ZZP-ers. Met name de groei van de ZZP-ers wil de overheid graag indammen vanwege financiële motieven.

Als gevolg van de crises is de werkeloosheid in Nederland te hoog. Veel mensen staan langs de kant en hebben moeite weer een passende werkomgeving te vinden. Werkeloosheid gedeeltelijk als gevolg van ontslagen door crisis en gedeeltelijk als gevolg van een verdere behoefte aan flexibilisering. Steeds meer mensen kiezen ervoor zichzelf te verhuren als ZZP-er. Je zou als overheid hier blij mee kunnen zijn als mensen eigen verantwoordelijkheid nemen door op die manier in te spelen op de veranderingen in de arbeidsmarkt en zelf op een andere wijze te zorgen voor inkomen.

Maar nee, de Nederlandse overheid kondigt maatregelen aan om een poging te doen deze groei te voorkomen. De overheid voorziet als gevolg van deze groei de eigen inkomsten dalen. Die grote groep ZZP-ers maakt allemaal gebruik van aftrekposten, zelfstandigen aftrek en andere, door de overheid zelf bedachte, belastingvoordelen.

Regeren is vooruitzien

Wanneer al deze ZZP-ers in leaseauto’s rijden, zijn zij binnenkort toch al het haasje met de voornemens van dit kabinet. Om het zichzelf verder niet nog lastiger te maken heeft de overheid de keuze tussen enkele alternatieven.

  1. De overheid huurt vakbekwame ZZP-ers in om de kwaliteit van de inkoop te verhogen. Dat levert waarschijnlijk miljarden op aan besparingen op. Besparingen als gevolg van het voorkomen van niet functionerende software, aanschaf van ondeugdelijke Fyra’s, inkoop van helicopters die niet na de eerste vlucht al roesten, het ontwikkelen van nooit gebruikte paspoorten, en het inhuren van zogenaamde experts en adviseurs met een salaris van 5 maal de Balkenende norm. Die besparingen, algauw 15 to 20 miljard per jaar, kunnen aangewend worden om de onvermijdelijke flexibilisering en de gevolgen daarvan te bekostigen.

 

  1. De overheid verplicht die miljoen ZZP-ers een paard of een ‘paard en wagen’ aan te schaffen. Dat levert voor de overheid enorm veel voordelen op. Van vermindering van afschrijvingen en aftrekposten tot aan reductie van grondstoffen waardoor er minder geïnvesteerd hoeft te worden in alternatieve energie en geldverslindende windmolenparken. Minder onderhoud van wegen, reductie van files, vermindering van zorgbehoefte als gevolg van ongelukken en stress, zullen allen de nodige besparingen opleveren.

Natuurlijk kan de overheid er ook voor kiezen om nu al bij de voorbereidingen voor een nieuw belastingstelsel met deze veranderingen al rekening te houden.