Verantwoordelijkheid

Binnen veel bedrijven en organisaties zie ik dat het nemen/krijgen van verantwoordelijkheid een struikelblok vormt. Een struikelblok dat in de weg staat om veranderingen door te voeren en dat een belemmering vormt voor groei, voor transformatie en voor persoonlijke ontwikkelingen. Dat is in de meeste situaties al aanwezig in de ‘top’ van de organisatie. Een schijn van verantwoordelijkheid delegeren maar geen echte ruimte bieden om deze verantwoordelijkheid ten volle vorm te geven.

Dat beperkt mensen in hun invloedssfeer, het verlamt voortgang en op de langere duur lopen mensen en organisaties hierin vast. Kwaliteit en resultaat verminderen waarbij vervolgens nog harder gewezen wordt op de ‘eigen’ verantwoordelijkheden. Deze ‘cirkel’ komen organisaties zelf maar moeilijk uit wat uiteindelijk ten koste gaat van plezier en welzijn van zowel directies en medewerkers.

Echte verantwoordelijkheid krijgt pas invulling wanneer mensen de ruimte krijgen om vanuit hun eigen invloed en bevoegdheid passende besluiten te kunnen nemen. Mensen zijn bereid  verantwoordelijkheid te nemen voor datgene wat zij zelf optimaal en naar eigen inzicht kunnen beïnvloeden.