Communicatie

consultancyCommunicatie

Communicatie is niets anders dan zo dicht mogelijk langs elkaar heen ‘lullen’! Er zijn geen twee mensen die hetzelfde denken, zien, voelen en bedoelen. Er zit altijd, hoe klein soms ook, ruimte tussen de een en de ander. We zijn echter geneigd de ander de ‘schuld’ te geven van het gat dat er is. We hebben zelf het gevoel dat we enorm duidelijk en helder in onze eigen communicatie zijn.

Communicatie is naast een vaardigheid dan ook vooral een kwestie van houding.

communicatie

José David Del Castillo Climent

De mogelijkheid en bereidheid met anderen te communiceren komt voort uit het beheersen van een aantal voorwaardelijke vaardigheden, zoals aandachtig luisteren en doelgericht en waardevrij spreken.

Effectieve communicatie is er opgericht dat een boodschap overkomt zoals deze bedoeld is. Voor effectieve communicatie zijn twee partijen nodig die bereid zijn aandacht te besteden aan de kern van een boodschap en zich niet laten afleiden door de wijze waarop deze gebracht wordt.

Met name de mate waarin aandacht besteed wordt aan datgene wat een ander zegt of schrijft bepaald de mate van effectiviteit. In een sterke organisatie communiceren mensen ‘waardevrij’ met elkaar en is communicatie erop gericht elkaar te versterken in het dagelijks functioneren. Het gaat er niet om wat iemand zegt, maar vooral wat iemand daarmee wil en kan bereiken.

Eenvoudige communicatie

Communicatie is niet eenvoudig, daar zijn voorbeelden genoeg voor aan te dragen. Maar voor iedere organisatie geldt dat met een dosis gerichte aandacht voor de wijze van communiceren een goede aansluiting met de omgeving mogelijk is.

Met het versterken van een organisatie richten wij ons op het ontwikkelen van open, eenvoudige en transparante communicatie.
Specifiek voor mensen in commerciële functies biedt Acus een korte training Commerciële communicatie. Hierin wordt aandacht besteed aan aspecten die van belang zijn om een effectieve commerciële gesprekspartner te worden. Aandacht voor de wijze waarop u met ‘potentiële’ klanten in gesprek komt over zijn agenda. Je wordt in staat gesteld om als uitkomst van een acquisitie traject een win-win situatie te formuleren.bijstellen of verfijnen van, veelal persoonlijke, communicatieve vaardigheden. Met behulp van gerichte methodes gaan mensen ervaren wat het effect is van hun eigen manier van communiceren. Hoe soms kleine veranderingen in de manier van communiceren grote effecten kunnen hebben.
Daarnaast heeft Acus een concept ontwikkeld om de totale communicatie binnen organisaties in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.
 communicatie