Leider of Vermijder?

Leidinggeven

Directeur zijn of leidinggevende in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen, waarin verandering nog de enige zekerheid lijkt te zijn, is voor velen een ingewikkelde opgave. Er wordt al een visie of een antwoord van je verwacht zonder dat je zelf eerst de kans hebt gehad je te verdiepen in een nieuwe situatie of ontwikkeling. Daarnaast is het nog van belang te bedenken met wie je de volgende stappen gaat zetten, want de ontwikkelingen in combinatie met de verdergaande flexibilisering zorgt ervoor dat je niet weet of je morgen nog de mensen ‘in je bus’ hebt hebt die passen bij de volgende situatie.

Vermijder

Als je als directeur of leidinggevende niet of onvoldoende in staat bent zelf te schakelen in deze tijd is de kans aanwezig dat je ongemerkt jezelf terugtrekt. Dat je de neiging hebt je wat afzijdig te houden van lastige vragen en dat je van mensen meer gaat verwachten dat zij zelf met oplossingen komen. Nu hoeft dat helemaal niet verkeerd te zijn, wanneer mensen echt worden uitgedaagd blijken zij vaak inventief genoeg te zijn. Maar juist dan komt het voor dat de beperkingen van de directeur of leidinggevende de grote sta in de weg worden. Voorstellen, ideeen en suggesties komen dan niet verder dan een eerste fase en na verloop van tijd drogen die vanzelf op.

Wat je dan ziet is dat directeuren voor het gemak de bal buiten het eigen speelveld plaatsen. De organisatie wordt opgelegd veranderingen in gang te zetten, maar de directeur of leidinggevende zelf blijft buiten schot. De verantwoordelijkheid voor veranderingen en uitkomsten wordt op het bordje gelegd van medewerkers. Dit is niet alleen contra productief, het geeft ook een verkeerd signaal naar de organisatie. Dit valt voor mij onder de categorie ‘Vermijdend Leiderschap’ In situaties die lastig zijn of waarop een leidinggevende het antwoord niet weet, zich afkeren van hetgeen nodig is.

Leider en voorbeeld

Medewerkers willen in onzekere situaties, die het gevolg zijn van veranderingen, niet alleen gesteund worden door hun leidinggevende, zij verwachten ook van hun leider dat deze hen voorgaat, dat deze bereid is het voorbeeld te zijn in het aangaan van nieuwe situaties. Medewerkers verwachten niet van hun leidinggevende dat deze altijd en overal een antwoord op heeft, zij willen een leider die samen met hen de strijd aangaat. Een leider die de ruimte geeft te experimenteren, te leren inspelen op veranderende omstandigheden en op die manier de gelegenheid creëert om in veranderende situaties nieuwe creatieve oplossingen te bedenken. En dat er in die fase mogelijk dingen fout gaan, ziet een hedendaagse leider als onderdeel van het proces en beloont de moed van medewerkers om risico’s aan te gaan.

En natuurlijk wil iedere directeur en leidinggevende dat zijn bedrijf meegaat in de ontwikkelingen en inspeelt op veranderende vraag en omstandigheden. Niet mee gaan is geen optie. Zet in wat nodig is en doe zelf mee!