People Management gaat over resultaten

HR gaat over omstandigheden

Human Resources is een gebied waarin het lijkt alsof regelgeving, beloning, arbeidsvoorzieningen en- voorwaarden en meer van die wettelijke bepalingen de boventoon voert. Bedrijven en organisaties hebben veelal een HR afdeling ingericht waarbij de aandacht vooral gericht is op alles wat nou net niets van doen heeft met aandacht voor de daadwerkelijke inzet en inbreng van mensen.

Arbeidsvoorwaarden, functioneringsprotocollen, functieomschrijvingen en wat meer zij, zorgen er niet voor dat mensen met enige autonomie zich zo inzetten dat optimaal resultaat uit hun inzet en inbreng wordt bereikt. Mensen willen zich inzetten met alles waar ze goed in zijn. Zij willen de ruimte krijgen trots te zijn op wat ze bijdragen en zij hebben het nodig zicht te hebben op de invloed die zij zelf kunnen uitoefenen op het resultaat.
De ontwikkeling van HR gaat door. Nieuwe termen die gebezigd worden om op secundair niveau nieuwe impulsen te geven aan HR zijn o.a. e-HRM, talent management, strategische personeelsplanning. Ook deze ontwikkelingen zijn vooral gericht op de instrumentele kant van HR. Wanneer je mensen in organisaties zelf vraagt waar zij behoefte aan hebben, welke ontwikkelingen zij graag in gang willen zetten, ontstaat er een ander beeld. Deze behoeften zijn gericht op aandacht, op zelfstandigheid, op ruimte om zelf uit te vinden hoe zij het best functioneren. Dat vraagt om een andere kijk en een andere aanpak, meer gericht op people management.

People Management

Daar waar HR door de tijd heen gewend is om de instrumentele en voorwaardelijke kant van personeelsmanagement in te richten, richt People Management zich vooral op het inzetten van mensen en op effectieve samenwerking om gezamenlijk doelstellingen te realiseren. Hierbij krijgen individuele talenten en competenties, inzet, ontwikkelingen, leiderschap en communicatie de meeste aandacht. People Management zorgt ervoor dat mensen zich optimaal inzetten om samen tot betere resultaten te komen. Er wordt veel gesproken over talenten en talentmanagement. Het ontwikkelen van talenten dient ervoor te zorgen dat een organisatie sterker wordt. Maar dat gaat niet vanzelf. People management zorgt ervoor dat mensen ook daadwerkelijke de ruimte krijgen hun talenten in te zetten. Ontwikkeling van talent op zich zorgt niet voor betere resultaten. Mensen willen uitgenodigd en uitgedaagd worden hun talenten optimaal te kunnen inzetten, zij groeien door te experimenteren en met de juiste aandacht voor en inzet van dat talent worden andere resultaten gerealiseerd.