Flexibiliteit, groei versus afname

flexibiliteit
“What comes up, must come down”.

Of organisaties klein of groot zijn, allen worden in een bepaalde mate beïnvloed door de conjunctuur. Deze tijden van ‘eb en vloed’ betekenen dat er periodes zijn van groei en ook periodes waarin krimp te zien is.

Sterke organisaties groeien mee

Een sterke organisatie is in staat efficiënt en effectief mee te bewegen bij deze ontwikkelingen. Sterke organisaties zijn in uiteenlopende situaties in staat de focus te behouden op het te behalen rendement en in staat de organisatie hierbij, waar nodig, functioneel aan te passen.

Een sterke organisatie kent zijn bestaansrecht, heeft zijn plek in de markt zorgvuldig gekozen en weet wat er nodig is om dit in voorkomende situaties vorm en inhoud te geven.

Overleven

Op de fluctuaties van de conjunctuur heeft een organisatie geen of nauwelijks invloed. Sterke organisaties zijn goed in staat te ‘overleven’ in een neergaande conjunctuur en kunnen in een opgaande conjunctuur de activiteiten gezond uitbouwen.

Het komt relatief veel voor dat bedrijven en organisaties starten ten tijde van een groeiende vraag. Dat betekent dat er vooral wordt nagedacht om die groeiende vraag zo goed mogelijk in te vullen. Zelfs in die periode leert de praktijk dat de gemiddelde organisatie 10 tot 15 % van zijn rendementmogelijkheden niet effectueert.

Flexibiliteit

In een eerste periode zijn organisaties gedreven om hun plek in de markt te verwezenlijken. Het is de kunst om de organisatie zo vorm te geven dat zowel in tijden van ‘vloed’ als in tijden van ‘eb’ de gehele organisatie in staat is flexibel mee te bewegen om zo het bestaansrecht te waarborgen.

Om uw organisatie te versterken in het meebewegen op de golven van de economie is het van belang dat mensen de flexibiliteit hebben zelfstandig om te gaan met veranderingen in vraag en aanbod.kiezen