Start

Organisatie versterking

 

Doe gewoon wat nodig is!

Een sterke organisatie blijft onder alle omstandigheden op koers!

In een sterke organisatie werken betrokken mensen die gedreven zijn en zelfstandig bijdragen aan het gezamenlijk resultaat. Sterke organisaties worden geleid vanuit een visie en vanuit goede ideeën. Deze zijn herkenbaar vorm gegeven in alle facetten van de organisatie.

Met organisatieversterking richten wij ons op het verbeteren van resultaten, rendement, productiviteit, efficiëncy, en op het  handelen/functioneren van mensen en van  organisaties. Met onze begeleiding komen mensen tot inzichten welke effectieve verandering van gedrag en resultaat met zich mee brengt. Onze aanpak is niet gericht op het beter kunnen voldoen aan verwachtingen of het beter kunnen uitvoeren van kunstjes, maar gericht op het eigen maken van de kunst van het doen om zo een organisatie herkenbaar te versterken.

Sterke organisatie

In een sterke organisatie hebben mensen zicht op de logica, eenvoud en invloed van hun functies. De aandacht gaat uit naar samenwerken en samen elkaar versterken. Het realiseren van gezamenlijke resultaten zorgen voor plezier en  vormen draagvlak voor ontwikkelingen. Veranderen en aandacht voor  verbeteringen zijn onderdeel van de dagelijkse bezigheden. De zelfstandigheid van mensen vormt de basis van successen. Systemen, procedures en methodieken zijn niet meer dan middelen om mensen te ondersteunen en te versterken.

 

In organisaties die versterken ervaren mensen dat eenvoud, logica, vertrouwen en (v)aardigheid, plezier en succes uitstekend samen kunnen gaan. Dat doelstellingen worden gerealiseerd, resultaten en rendementen toenemen en mensen beter functioneren.

Om te komen tot een sterkere organisatie kan Acus een toegevoegde waarde leveren voor mens en organisatie en hen een stap verder brengen in de kunst van het ‘doen’!