Leiderschap

leiderschap

“Streven naar continuïteit zet het creatieve vermogen buiten spel”.

Jouw invulling van leiderschapleiderschap nijkerk

Hoe zie jij jouw eigen invulling van jouw leiderschap? En hoe ervaart jouw omgeving jouw aanpak?
De invulling van leiderschap vraagt in deze tijd een andere aanpak en een andere houding dan pakweg 10 – 20 jaren geleden. Test jou visie en aanpak en geef jouw omgeving de mogelijkheid een effectieve spiegel te zijn voor jou.

Leiderschapsscan

Om jou inzicht te geven in de effectiviteit van jouw aanpak maakt Acus gebruik van de “Circumplex 360° Leiderschap Scan”. leiderschapMet deze scan krijg jij inzicht in jouw persoonlijke stijl van leiderschap en wordt deze getoetst aan de ervaringen van jouw aanpak door jouw omgeving. De uitkomst is een helder zicht op jouw ontwikkelingsmogelijkheden om jouw effectiviteit te vergroten. De scan is een doeltreffend  en wetenschappelijk beproefde scan waarbij jouw directe omgeving als spiegel van jouw functioneren wordt ingezet.

De kijk op leiderschap is de afgelopen decennia gewijzigd. Was het pakweg 30 jaren geleden heel gebruikelijk en effectief om een autocratische aanpak te hanteren, waarbij op een autoritaire wijze leiding werd gegeven, in deze tijd is de meest effectieve leider een leider die zijn omgeving inspireert en samen met zijn omgeving de koers uitstippelt.

De huidige invulling van leiderschap wordt herkend aan visie en inspiratie. Leiderschap gaat uit van vooruit kijken en is gericht op het vinden en uitdragen van antwoorden op ontwikkelingsvraagstukken. circumplexSterk leiderschap brengt en houdt organisaties op een koers waarop de organisatie en haar medewerkers floreert en rendeert!

Een organisatie waarin aandacht besteed wordt aan persoonlijk leiderschap is in staat tijdig in te spelen op veranderingen en ontwikkelingen. Hierin worden mensen geïnspireerd het maximale uit hun zelf te halen en  in te zetten voor het gezamenlijk doel. Organisaties die continue bezig zijn mensen te verbeteren, maken het verschil.
In een sterke organisatie staat persoonlijk doeltreffend leiderschap centraal. Leiderschap wat erop gericht is het beste in mensen naar boven te halen en mensen uit te dagen zelfstandig verantwoordelijkheid te dragen voor datgene wat zij bijdragen aan de organisatie.

De doeltreffende ‘leider’ weet welke ruimte mensen nodig hebben om zelfstandig effectief te kunnen functioneren en maakt optimaal gebruik van de denkkracht van mensen. Meer informatie over de scan

 

Een effectief leider heeft lef, visie, is een gedreven voorbeeld voor de organisatie en weet zijn organisatie te inspireren. leiderschapHij weet mensen uit te dagen gezamenlijk resultaten te realiseren met voldoende oog voor het gezamenlijke en de individuele persoonlijke processen. Een goed leider geeft met plezier richting en weet dat de gehele organisatie plezier nodig heeft om optimaal te functioneren en te renderen.

Wij denken vanuit onze visie op leiderschap, onze passie en gedrevenheid mee om de kunst van  persoonlijk doeltreffend leiderschap in alle geledingen van de organisatie vorm en inhoud te geven. Met persoonlijk doeltreffend leiderschap zijn organisaties flexibel, efficiënt, klant- en doelgericht en hebben een stevige basis voor bestaansrecht voor een langere termijn.

Verbreed jouw visie

Wil jij jouw invulling van leiderschap verder ontwikkelen of mogelijk verbreden? Je kunt hierbij kiezen uit de volgende programma’s:

  • Marktgericht leiderschap
  • Mensgericht leiderschap
  • Resultaatgericht leiderschap
  • Performancegericht leiderschap
Marktgericht leiderschap

Gericht op het optimaal kunnen inspelen op de ontwikkelingen en veranderingen in de markt. Hierbij ligt de nadruk op alles wat te maken heeft met commercie en marktbenadering. Marktgericht leiderschap maakt dat de organisatie trends en ontwikkelingen in relevante markten tijdig signaleert en in staat is effectief mee te bewegen om producten, diensten en aanpak doeltreffend blijvend te laten aansluiten. Met marktgericht leiderschap zet je de markt en de flexibiliteit van de organisatie centraal in de wijze waarop de organisatie en processen worden aangestuurd. Het is hierbij niet noodzakelijk om trendsetter te willen zijn, maar je zorgt ervoor dat de flexibele inzet  van de organisatie snel en adequaat aansluit bij de veranderingen in de markt.

Mensgericht leiderschap

Gericht op het beste uit mensen naar boven halen en de ruimte creëren daar volledige invulling aan te kunnen geven. Wat heb jijzelf en wat hebben mensen in jouw omgeving nodig om optimaal en effectief te functioneren vanuit de individuele kracht, talenten en capaciteiten. Mensgericht leiderschap zorgt ervoor dat de groei en ontwikkeling van de organisatie het gevolg zijn van de groei en ontwikkeling van mensen in de organisatie. Mensen ervaren een grote mate van autonomie en zelfstandigheid in de ruimte die zij hebben passende keuzes te maken in antwoord op actuele en dagelijkse vraagstukken. Met mensgericht leiderschap creëer je een lerende organisatie waarin zelfsturing en effectieve samenwerking centraal staan.

Resultaatgericht leiderschap

Gericht op het realiseren van een optimaal rendement en resultaat. Het resultaat van inspanningen is voor iedere organisatie de graadmeter voor het  bestaansrecht. Een sterke organisatie is in staat effectief te sturen op gewenste resultaten en doelstellingen. Voor iedere organisatie is het van belang te sturen op de kern van haar bestaansrecht.

“Ieder resultaat vraagt een eigen aanpak”.

Resultaatgericht leiderschap is niet alleen gericht op een gezond financieel resultaat.  Bestaansrecht kan ook betrekking hebben op een gewenste uitkomst van de activiteiten of bijvoorbeeld een maatschappelijke rol in een afgebakende samenleving.

Resultaatgericht leiderschap zorgt voor een sterke organisatie waarin ‘rendements-denken’ in alle relevante hoeken en lagen van de organisatie zichtbaar en tastbaar aanwezig. Mensen hebben voldoende inzicht in de eigen invloed op het realiseren van gezamenlijke resultaten.

Performancegericht leiderschap

Gericht op het optimaal functioneren en presteren van de gehele organisatie.
Organisaties zijn geneigd te functioneren op de pijlers van gewoonte en  vanzelfsprekendheid. Performancegericht leiderschap daagt mensen uit om buiten de zogeheten comfort zone te acteren en nieuwe waarde toe te voegen aan de organisatie.

Performancegericht leiderschap stuurt op meetbare indicatoren en vooraf bepaalde en overeengekomen uitkomsten van inzet, van de uitvoering van taken en activiteiten. Het draagt bij een de kwaliteit van afspraken en zorgt ervoor dat mensen op een doeltreffende wijze worden aangesproken.

transformatie

Leiderschap is geen instrument of middel om iets te bereiken. Leiderschap vormt de basis voor jouw eigen succes en jouw eigen ‘wel zijn’. Iedereen kan zijn eigen ‘Leiderschap’ ontwikkelen.