Effectief leiderschap

Leiderschap

leiderschap nijkerkEen effectieve leider heeft lef, visie, is een gedreven voorbeeld voor de organisatie en weet zijn organisatie te inspireren. Hij weet mensen uit te dagen gezamenlijk resultaten te realiseren met voldoende oog voor de gezamenlijke en de individuele persoonlijke processen. Een goed leider geeft met plezier richting en weet dat de gehele organisatie plezier nodig heeft om optimaal te functioneren en te renderen. Een goede leider is een leider die mensen om zich heen heeft die worden uitgedaagd het beste van henzelf in te zetten om uitdagende resultaten te realiseren.

Met de inzet van effectief leiderschap zijn organisaties flexibel, efficiënt, klant- en doelgericht en hebben een stevige basis voor bestaansrecht voor een langere termijn.

Workshop

De workshop ‘Effectief leiderschap is bedoeld voor leiders die zich persoonlijk verder willen ontwikkelen. Leiderschap vraagt om flexibiliteit, visie en ontwikkeling. In de workshop krijg jij zicht op jouw stijl van leiderschap en zicht op de facetten waar jij wel en geen aandacht aan besteedt.

Wil jij jouw invulling van leiderschap verder ontwikkelen of mogelijk verbreden? Je kunt hierbij kiezen uit de volgende programma’s:

 • Marktgericht leiderschap
 • Mensgericht leiderschap
 • Resultaatgericht leiderschap
 • Performancegericht leiderschap

Deelnemers aan de workshop leiderschap kunnen gratis de Leiderschap Quickscan gebruiken om inzicht te krijgen in de mate waarin zij op de diverse deelgebieden succesvol zijn.

Ik ga de uitdaging aan!

De workshop geeft inzicht in diverse aspecten die bijdragen aan effectief leiderschap. Wil jij je gericht versterken en je ontwikkelen op één of meerdere terreinen? Onderstaand een korte toelichting van vier deelgebieden waarmee jij je verder kunt ontwikkelen.

Marktgericht leiderschap

Gericht op het optimaal kunnen inspelen op de ontwikkelingen en veranderingen in de markt. Hierbij ligt de nadruk op alles wat te maken heeft met commercie en marktbenadering. Marktgericht leiderschap maakt dat de organisatie trends en ontwikkelingen in relevante markten tijdig signaleert en in staat is effectief mee te bewegen om producten, diensten en aanpak doeltreffend blijvend te laten aansluiten. Met marktgericht leiderschap zet je de markt en de flexibiliteit van de organisatie centraal in de wijze waarop de organisatie en processen worden aangestuurd. Het is hierbij niet noodzakelijk om trendsetter te willen zijn, maar je zorgt ervoor dat de flexibele inzet  van de organisatie snel en adequaat aansluit bij de veranderingen in de markt.

Wat wil je dat het je oplevert?

 • Inzicht in de ontwikkelingen in de markt waarin je actief bent
 • Zicht op de toegevoegde waarde van jouw bedrijf/organisatie
 • Een inspirerende gesprekspartner over ontwikkelingen in de markt
 • De vertaling van de ontwikkeling van de markt naar producten, processen en/of dienstverlening
 • Grote mate van tevredenheid bij klanten en opdrachtgevers
 • Een herkenbare plek in de eigen markt
 • Een commerciële gesprekspartner
 • Doeltreffend onderhandelen

Mensgericht leiderschap

Gericht op het beste uit mensen naar boven halen en de ruimte creëren daar volledige invulling aan te kunnen geven. Wat heb jijzelf en wat hebben mensen in jouw omgeving nodig om optimaal en effectief te functioneren vanuit de individuele kracht, talenten en capaciteiten. Mensgericht leiderschap zorgt ervoor dat de groei en ontwikkeling van de organisatie het gevolg zijn van de groei en ontwikkeling van mensen in de organisatie. Mensen ervaren een grote mate van autonomie en zelfstandigheid in de ruimte die zij hebben passende keuzes te maken in antwoord op actuele en dagelijkse vraagstukken. Met mensgericht leiderschap creëer je een lerende organisatie waarin zelfsturing en effectieve samenwerking centraal staan.

Wat wil je dat het je oplevert?

 • Zelfstandig functioneren
 • Effectieve inzetbaarheid
 • Ontwikkeling van mensen
 • Een lerende organisatie
 • Een acceptabel verzuimpercentage
 • Flexibiliteit
 • Een aantrekkelijk werkklimaat

Resultaatgericht leiderschap

Gericht op het realiseren van een optimaal rendement en resultaat. Het resultaat van inspanningen is voor iedere organisatie de graadmeter voor het  bestaansrecht. Een sterke organisatie is in staat effectief te sturen op gewenste resultaten en doelstellingen. Voor iedere organisatie is het van belang te sturen op de kern van haar bestaansrecht.

“Ieder resultaat vraagt een eigen aanpak”.

Resultaatgericht leiderschap is niet alleen gericht op een gezond financieel resultaat.  Bestaansrecht kan ook betrekking hebben op een gewenste uitkomst van de activiteiten of bijvoorbeeld een maatschappelijke rol in een afgebakende samenleving.

Resultaatgericht leiderschap zorgt voor een sterke organisatie waarin ‘rendements-denken’ in alle relevante hoeken en lagen van de organisatie zichtbaar en tastbaar aanwezig. Mensen hebben voldoende inzicht in de eigen invloed op het realiseren van gezamenlijke resultaten.

Wat wil je dat het je oplevert?

 • Effectief rendement van activiteiten
 • Een optimaal bedrijfsresultaat
 • Een flexibele organisatie
 • Zicht op de eigen invloed op rendement en resultaat
 • Verantwoordelijk voor eigen resultaten

Performancegericht leiderschap

Gericht op het optimaal functioneren en presteren van de gehele organisatie.
Organisaties zijn geneigd te functioneren op de pijlers van gewoonte en  vanzelfsprekendheid. Performancegericht leiderschap daagt mensen uit om buiten de zogeheten comfort zone te acteren en nieuwe waarde toe te voegen aan de organisatie.

Performancegericht leiderschap stuurt op meetbare indicatoren en vooraf bepaalde en overeengekomen uitkomsten van inzet, van de uitvoering van taken en activiteiten. Het draagt bij een de kwaliteit van afspraken en zorgt ervoor dat mensen op een doeltreffende wijze worden aangesproken.

Wat wil je dat het je oplevert?

 • Effectieve samenwerking
 • Grote mate van medewerkers tevredenheid
 • Borging van kwaliteit
 • Een dienstbaar ingestelde organisatie