Manager / leidinggevende of leider

Manager/leidinggevende

Je bent manager en/of leidinggevende en mogelijk vind je van jezelf dat je dat best aardig afgaat. En zo af en toe stel je jezelf de vraag, “wat maakt jou tot een goede manager/leidinggevende?” Heb je alles onder controle, bereik je de goede resultaten, doet je omgeving datgene wat jij van hen verwacht? Misschien denk je bij jezelf dat er best wel wat te verbeteren zou kunnen zijn, maar wat dan en hoe bereik je dat?

Als manager/leidinggevende heb je vaak een vergelijkbare agenda met een ondernemer, directeur en/of DGA. ‘It’s lonely at the top’ is het gezegde. Voor veel functionarissen aan de top geldt dat zij het vaak lastig vinden hun ‘zielenroerselen’ te delen met hun omgeving, hun medewerkers en/of collega’s. De behoefte om zo af en toe even lekker te sparren is er zeker, weet ik uit ervaring, maar de drempel is vaak te hoog of de dagelijkse beslommeringen hebben zo’n bezit genomen van de beschikbare tijd dat je maar door gaat waar je mee bezig bent.

De uitdagingen voor managers en leidinggevenden bevinden zich op het vlak van transformatie van leidinggeven naar leiderschap. De tijd van nu vraagt wat anders van een leidinggevende dan pakweg 10 – 20 jaren geleden. Als gevolg van diverse ontwikkelingen worden nu andere vaardigheden, kennis, inzichten en ander gedrag gevraagd van een effectieve leider.

Leiderschap

Is het leiden of lijden? Leiderschap is inspireren, enthousiasmeren en motiveren van medewerkers om met voldoende ruimte voor zelfstandigheid het dagelijkse werk zo in te vullen dat een maximale bijdrage aan het collectieve belang wordt gerealiseerd. Heb je het gevoel dat je er iedere dag hard aan moet trekken, dat je medewerkers vaker dan je lief is moet controleren of dat wanneer je er zelf niet bij bent er onvoldoende werk verzet wordt en resultaat behaald wordt? Dan is het inmiddels lijden geworden voor je. Ik zie veel bedrijven en organisaties waarin mensen na verloop van tijd ‘denkdood’ gemaakt worden. De ‘spirit’ en het plezier in werk is verdwenen en wanneer de leidinggevende niet voldoende aan de touwtjes trekt gebeurt er te weinig. Initiatieven van medewerkers zijn er niet of nauwelijks meer. De oorzaak daarvan ligt besloten in de wijze waarop invulling gegeven wordt aan leiderschap.

Voor wie leiderschap verder wil ontwikkelen kan kiezen uit vier modules om heel gericht zijn/haar leiderschap te versterken.

  • Marktgericht leiderschap
  • Mensgericht leiderschapleiderschap
  • Resultaatgericht leiderschap
  • Performancegericht leiderschap

Wil jij inzicht in jouw aanpak als leider of in jouw gedrag als leider? Acus hanteert hiervoor twee leiderschapsscans.
Om snel enig inzicht te krijgen in waar jouw meeste aandacht naar uitgaat kun je online de Leiderschap Quickscan aanvragen. Een scan die jezelf online kunt invullen en waarvan de uitkomsten je per mail in een rapport worden toegezonden.

leiderschap

Wil jij zicht krijgen op jouw aanpak als leider en op het effect daarvan op je omgeving vraag dan de “Circumplex 360° Leiderschap Scan” aan. Deze geeft jouw uitgebreid inzicht te in jouw persoonlijke stijl van leiderschap in relatie met de wijze waarop dit door jouw omgeving wordt ervaren. Deze scan is een effectieve  en wetenschappelijk beproefde scan waarbij jouw directe omgeving als spiegel van jouw functioneren wordt ingezet.

Ik vraag de leiderschapsscan aan!

Verantwoordelijkheden

Als man of vrouw die het voor het zeggen heeft heb je in alle situaties de eindverantwoordelijkheid over alles wat er gebeurt in de organisatie. Verantwoordelijkheid wordt veelal beschouwd en ingevuld vanuit de functionele kant. Invulling geven aan regelgeving, aan kwaliteit van processen en producten, aan de invulling van de organisatie etc. Het komt met regelmaat voor dat diverse functionarissen wel allerlei verantwoordelijkheden toegeschoven krijgen maar de bevoegdheid ie daarbij hoort ontbreekt. Zonder bevoegdheden is niemand in staat op goede wijze invulling te geven aan verantwoordelijkheid. Iemand die verantwoordelijk is voor bepaalde resultaten, maar zelf geen invloed heeft op de wijze waarop dat resultaat beïnvloed en bereikt kan worden wordt vanzelf een marionet op den duur. “De chef wil een aap, de baas krijgt een aap!”

Invloed

Als manager/leidinggevende heb je invloed op alles in de organisatie. Vaak meer dan je direct bewust van bent. Soms is een blik van de ‘chef’ al voldoende voor mensen om zich aan te passen of zich anders te gedragen. Wees ervan bewust dat iedereen in de organisatie graag invloed uitoefent op het eigen werk en het eigen functioneren. Mensen die onvoldoende invloed kennen en hebben op het eigen functioneren worden afhankelijk en laten het resultaat afhangen van de invloed die anderen uitoefenen. Dat maakt dat mensen steeds minder bereid zijn en in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Eigen agenda

Iedereen binnen een organisatie heeft een eigen persoonlijke agenda, dit vanuit de eigen visie en de eigen belangen. Ieder mens doet daarbij op ieder moment datgene wat hij/zij het allerbelangrijkste vindt. Ik zie ondernemers en directeuren worstelen met deze eigen agenda. De belangen van de ‘zaak’, van klanten en relaties, staan vaak voorop en niet zelden strijden deze met de persoonlijke en ‘privé belangen en de persoonlijke belangen van medewerkers. Dat gaat op den duur wringen! Een goede balans tussen alles wat voor leidinggevenden persoonlijk belangrijk is, is van belang voor het plezier en persoonlijke wel zijn van de mens achter de functie.

Wel zijn

Naast de eerder genoemde verantwoordelijkheid ben je als leidinggevende ook verantwoordelijk voor de sociale kant van de organisatie, o.a. voor het welzijn van mensen. En het wel zijn van mensen heeft een veel grotere invloed op de resultaten van de organisatie dan menigeen zich bewust van is. Wanneer de zorg voor mensen goed is ingevuld zullen mensen ook goed zorgen voor de organisatie en haar relaties. En daar is het succes van de organisatie voor een groot deel van afhankelijk. Wanneer mensen zich beperkt voelen, onvoldoende gewaardeerd, niet het grootste plezier beleven aan werk, geen passende uitdagingen kennen, gaat veel energie verloren aan negatieve gedachten over het werk en de organisatie. Dit gaat altijd ten koste van het functioneren!

leidinggevende

Als aardigheidje kun je het e-boekje “Het eigenwijze handboek voor de Top” hier gratis downloaden.

 

Klik hier voor direct contact of gebruik het formulier aan de rechterzijde van deze pagina.