Persoonlijk functioneren


coach nijkerk“Ieder mens doet op ieder moment datgene wat hij het belangrijkst vindt”.

Een organisatie waarin iedereen persoonlijk op topniveau functioneert creëert muziek waarnaar iedereen wil luisteren. Mensen gaan fluitend naar hun werk en zingend weer naar huis!

Ieder mens wil van nature graag gezien worden als iemand die zijn best doet, die persoonlijk goed functioneert.
Een mens komt het best tot zijn recht wanneer hij bezig kan zijn met datgene waar hij goed in is. En ieder mens wil het liefst graag met plezier, persoonlijk en herkenbaar bijdragen aan een goed organisatie resultaat.

Wat wil je leren?

Ik laat mij graag uitdagen door mensen die bereid zijn te willen leren.
Ik leer mensen het volgende:

  • effectiever functioneren
  • het voeren van een interesse wekkend verkoopgesprek
  • inzicht krijgen in ‘koopmotieven’
  • meer rendement uit zichzelf halen
  • het aangaan van passende relaties
  • doeltreffend ondernemen
  • het voorkomen van ongewenste situaties
  • een goede commerciële gesprekspartner worden
  • meer plezier uit het werk halen

Persoonlijke inzet

coachIn een sterke organisatie zijn mensen bezig met hetgeen zij werkelijk goed in zijn, waarvan zij tot in de puntjes de kunst verstaan. Mensen hebben zicht op dat gene wat van hun wordt verwacht om een effectieve bijdrage te kunnen leveren. Mensen staan open voor collega’s en klanten en zijn transparant in de wijze waarop zij hun werk uitvoeren. Zij zijn bereid verantwoorde risico’s te nemen die bijdragen aan de groei en ontwikkeling van hun functioneren en van de organisatie. Mensen zijn bereid te leren, worden uitgedaagd hun kracht in te zetten voor het gezamenlijk belang en hebben het vertrouwen dat hun beperkingen worden gecompenseerd door hun omgeving.
De organisatie is toekomstgericht en kent een cultuur waarin aandacht is voor gezamenlijke en individuele groei.

Mensen stappen enthousiast in functies met de bereidheid om daar een zo goed mogelijk invulling aan te geven. Allerlei factoren spelen mee in het wel of niet slagen hiervan. Daar speelt de betreffende functionaris zelf een grote rol in, maar ook factoren als cultuur, diverse belangen, verschil in visie, verschil in verwachtingen, talenten en capaciteiten, veranderende omstandigheden etc. kunnen een bepalende rol spelen. Zonder ontwikkeling op persoonlijk niveau zijn verbeteringen van prestatie doelstellingen onhaalbaar.

Wij kunnen je ondersteunen bij het versterken van jezelf en jouw organisatie door mensen vanuit hun kracht te laten functioneren en hun betrokkenheid bij de taken die van hen wordt verwacht te vergroten. Daarmee kunnen zij de focus volledig richten op hetgeen zij bijdragen aan het organisatie resultaat.