Coach

Je bent coach en hebt geleerd mensen en organisaties te begeleiden bij uiteenlopende vraagstukken. Je hebt een rugzak met methodieken en bent in staat gebleken mensen een stap verder te helpen.

Coachen is een vorm van begeleiding in persoonlijke en zakelijke groei- en ontwikkelingsprocessen. Deze vorm van begeleiding wordt op verschillende niveaus van diepgang en effectiviteit aangeboden. Nederland kent ruim 40.000 coaches die op één of andere wijze de wens hebben andere mensen te begeleiden. De meeste van hen hebben een gerichte cursus, training of opleiding gevolgd.

Van de ruim 40.000 mensen in Nederland die zichzelf presenteren als coach zijn er coaches die zich het best laten vergelijken met ‘reukwater’ en coaches die zich laten vergelijken met een goede ‘parfum’. Voor beide is een markt met een bepaalde omvang met alle mogelijkheden en beperkingen. En iedere coach bepaalt daarin zijn/haar eigen voldoening! Wees je bewust van jouw waarde en betekenis. Het Masterprogramma biedt de mogelijkheid om verdieping te realiseren in jouw waarde van coachen.

Jij hebt van coachen je vak gemaakt. Door opleiding en ervaring ben je in staat mensen te begeleiden bij diverse vraagstukken. Je oefent je vak met plezier uit en je hebt al vele mensen ‘blij’ gemaakt. Je  staat zo nu en dan ook even kritisch stil op de plek waar je nu bent uitgekomen. Je stelt jezelf vragen als;  Waar zit mijn eigen ontwikkeling, waarmee zou ik zelf weer een stap verder zijn? Wat zou voor mij een goede stap zijn om mij zelf als coach te versterken?

mastercoach

Van Coach tot Mastercoach

Mogelijk herken je de volgende gedachten.
Ik zou:

 • meer diepgang willen in mijn coaching
 • meer confronterend willen zijn
 • verder willen komen in mijn eigen ontwikkeling
 • minder vriendelijk willen zijn in mijn aanpak
 • betere vragen willen stellen
 • meer aandacht willen besteden aan de onderliggende lagen
 • meer onderscheidend willen zijn
 • meer willen handelen vanuit mijn eigen authenticiteit
 • op een hoger niveau willen coachen
 • willen dat mijn coaching meer omzet genereert

Wat ga jij doen met die gedachte(n)? En hoe groei en ontwikkel jij je als coach? Wil je een keer een stevig gesprek om jezelf te spiegelen of om een specifiek vraagstuk verder uit te diepen, neem contact op de mogelijkheden.

Coachen is een dynamisch proces. In een wereld waarin ontwikkelingen zich snel opeenvolgen en die van grote invloed zijn op jouw klanten verandert de vraag. Van de coach wordt verwacht dat hij in staat is mee te bewegen, in die dynamiek effectief te blijven begeleiden en zijn cliënt een stap verder te begeleiden.


Mastercoach

Ben jij toe aan een volgende stap en wil jij je verder ontwikkelen tot Mastercoach? Investeer in jezelf en neem de tijd om je innerlijke drijfveren, je motieven en jouw kracht in coachen nader te onderzoeken in het Masterprogramma.

Groei en ontwikkeling gaan gepaard met inzicht en vervolgens met het maken van keuzes. Dat klink als een simpele logica, maar de praktijk laat zien dat een mens graag vasthoudt aan bekende en vertrouwde patronen. Wanneer je je bewust wordt van nieuwe inzichten en mogelijkheden zorgt dat voor een nieuwe kijk op zaken en voor nieuwe gedachten. Gedachten die andere mogelijkheden creëren om te kiezen. Andere gedachten geven de mogelijkheid anders te gaan handelen. Wanneer de coach cliënten in dat proces wil begeleiden is het van belang dat hij zelf ervaart hoe nieuwe inzichten tot stand komen en dat hij kijkt en ervaart op welke wijze en met welke ‘vrijheid’ hij zelf eigen keuzes maakt. Hoe je het wendt of keert, de beleving van vrijheid is het kader waarbinnen keuzes gemaakt worden.

In het Masterprogramma bereid jij je voor op een nieuwe eigen aanpak van coachen met een frisse en verdiepende aanpak in nieuwe opdrachten. Los van alles wat je hebt geleerd breng je verdieping aan in jouw aanpak, vergroot je jouw mogelijkheden en kom je op een andere wijze in gesprek met jouw klanten en opdrachtgevers. Je leert anders denken, anders luisteren en anders kijken en komt los van je eigen voorkeuren in je aanpak van coachen.

Versterk jezelf, ontwikkel jezelf en zet een herkenbare stap in jouw eigen groei.

Het Masterprogramma omvat, na de intake, vier dagdelen in kleine groepen van maximaal 4 personen aangevuld met 5 individuele gesprekken. In de gesprekken staat de individuele ontwikkeling van de coach in het licht. In de genoemde dagdelen staat de mens als coach centraal. Het draait in deze niet om het aanleren van meer of andere methodieken, maar vooral om de ontwikkeling van de coach en de verdieping in jouw wijze van coachen.

Resultaat

Na het volgen van het Masterprogramma is de Mastercoach goed in staat tot:master

 • Verdieping in de coachgesprekken te realiseren
 • Meerdere doelgroep te begeleiden
 • In kortere tijd resultaten te realiseren
 • Een breder scala van gespreksvaardigheden
 • Verdieping in het mensbeeld
 • Versterking van de eigen authenticiteit
 • De eigen ontwikkeling in te zetten om klanten herkenbaar een stap verder te begeleiden
 • Goed onderscheid te maken tussen de eigen ontwikkeling en projectie

Neem contact op voor jouw mogelijkheden.

Klik hier voor direct contact of gebruik het formulier aan de rechterzijde van deze pagina.