Rendement

Het resultaat van inspanningen is voor iedere organisatie de graadmeter voor het bestaansrecht. Een sterke organisatie is in staat effectief te sturen op gewenste resultaten en doelstellingen. Voor iedere organisatie is het van belang te sturen op de kern van haar bestaansrecht.

“Een ander resultaat vraagt een andere aanpak”.

rendement

Dat betekent voor veel organisaties een gezond financieel resultaat, maar bestaansrecht kan ook betrekking hebben op de kern van de activiteiten of bijvoorbeeld een maatschappelijke rol in een afgebakende samenleving.

In een sterke organisatie is ‘rendements-denken’ in alle relevante hoeken en lagen van de organisatie zichtbaar en tastbaar aanwezig. Mensen hebben voldoende inzicht in de eigen invloed op het realiseren van gezamenlijke rendementen.

Rendement en belangen

De dagelijkse werkzaamheden staan in het teken van en worden gespiegeld aan hetgeen bereikt dient te worden. Mensen verbinden zich met plezier aan gezamenlijke belangen en voelen zich actief betrokken bij de dagelijkse uitdagingen van de organisatie.

Daar waar een organisatie het financieel rendement wil versterken, zoomen wij in op o.a. productiviteit, rendement op inspanningen en investeringen, efficiency, afdelings- en projectresultaten.

De praktijk laat zien dat ook voor organisaties die al in staat zijn een acceptabel positief resultaat te realiseren, met de juiste aandacht voor versterking 10 tot 20 % kunnen verbeteren.rendement

Voor organisaties waarvoor het wenselijk is het rendement op activiteiten en/of dienstverlening te versterken richten wij ons o.a. op klantgerichtheid, dienstbaarheid, effectiviteit, kwaliteit en individuele inzet en inbreng van mensen.

Verbeteren van rendements-doelstellingen is alleen haalbaar met  ontwikkeling op persoonlijk niveau.

Een beter rendement

Wij ondersteunen organisaties bij het verbeteren van alle activiteiten die invloed hebben op rendementen en resultaten. Wij kunnen vanuit onze ervaringen zeggen dat wij samen met uw organisatie in staat zijn uw rendement zodanig te verbeteren dat uw investering in onze diensten zich op korte termijn ruimschoots hebben terugverdiend.