Humanisering versus Robotisering

De verschillen worden steeds kleiner Er is een beweging in gang gezet waardoor het lijkt of humanisering geleidelijk wordt ingekleurd door de zogeheten robotisering. Het menselijke plan- en denkwerk wordt meer en meer vervangen door slimme robots, die de risico’s op verzuim en uitval voor werkgevers drastisch inperken. De hang naar het beheersen van deze…

Read More »