Kennen leidinggevenden hun verantwoordelijkheid?

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 2/3 van de leidinggevenden in Nederland een demotiverend werkklimaat creëert. Het grappige, of misschien wel het trieste, hierin is dat ca. 90 % van de leidinggevenden van mening is dat dit niet hen zelf niet betreft. Het percentage van 2/3 lijkt te groeien naarmate de onzekerheden groeien wanneer economische omstandigheden…

Read More »