Heeft een CEO een coach nodig?

De persoonlijke agenda Mensen zijn verschillend en ieder mens is uniek. Wanneer het gaat om wensen en verlangens van mensen lijken die individueel heel verschillend, echter vertonen deze ook grote overeenkomsten. In de kern hebben mensen dezelfde persoonlijke agenda en de een slaagt er beter in om die te hanteren en te verwezenlijken dan een…

Read More »

Managers worden overbodig!

Managers worden overbodig? Managers zijn gericht op beheersen en op het binnen kaders laten verlopen van processen. Voor het monitoren en bijsturen van processen en activiteiten. Managers willen verwachtingen, verloop en  uitkomst van processen kunnen voorspellen. Zij zijn niet gebaat bij vrije ruimte van medewerkers aangezien dit niet of nauwelijks te beheersen is voor vele…

Read More »