Schuld, tolerantie, verantwoordelijkheid.

De verkiezingen voor Europa laten een behoorlijke anti beweging zien. Ik kan mij daarbij niet aan de indruk onttrekken dat veel anti stemmen niet zozeer het gevolg zijn van oprechte interesse in hetgeen op internationaal vlak zich ontvouwd, maar vooral als katalysator gebruikt is om een gevoel van onvrede tot uiting te brengen. Blijkbaar is…

Read More »

Kennen leidinggevenden hun verantwoordelijkheid?

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 2/3 van de leidinggevenden in Nederland een demotiverend werkklimaat creëert. Het grappige, of misschien wel het trieste, hierin is dat ca. 90 % van de leidinggevenden van mening is dat dit niet hen zelf niet betreft. Het percentage van 2/3 lijkt te groeien naarmate de onzekerheden groeien wanneer economische omstandigheden…

Read More »

Verantwoordelijkheid

Binnen veel bedrijven en organisaties zie ik dat het nemen/krijgen van verantwoordelijkheid een struikelblok vormt. Een struikelblok dat in de weg staat om veranderingen door te voeren en dat een belemmering vormt voor groei, voor transformatie en voor persoonlijke ontwikkelingen. Dat is in de meeste situaties al aanwezig in de ‘top’ van de organisatie. Een…

Read More »