In alles wat we niet zelf bedenken, schuilt het risico dat we ons er tegen verzetten.

We zijn het altijd eens zijn met wat we zelf bedenken. We zijn over het algemeen kritischer ten opzichte wat anderen bedenken dan dat we dat zijn over onze eigen bedenksels? Wat zorgt ervoor dat we soms makkelijk in verzet komen tegen iets wat anderen hebben bedacht? Je komt dat in de politiek dagelijks tegen….

Read More »

Veranderen of niet veranderen, we maken het te spannend.

Veranderen, moeilijk? Nee, veranderen is niet moeilijk! Wat voor velen wel moeilijk is, is de gedachten aan het vertrouwde los te laten. We weten wat we hebben en zijn gewend dat hetgeen van ons verwacht wordt, we kunnen waarmaken. De weerstand tegen verandering komt voort uit onze twijfels. Twijfels over het onbekende. Dat roept drempels…

Read More »