Tips

Hier vind je diverse korte, praktische tips die je kunnen ondersteunen in uiteenlopende situaties!

Een goed gesprek! 

Je gaat naar een seminar, een congres, een netwerkbijeenkomst of gaat op bezoek bij een ‘potentiële’ klant en vindt het belangrijk in gesprek te komen. Wat heb je nodig om in dergelijke situaties een goede gesprekspartner te zijn? Hierbij 5 belangrijke tips die ertoe bijdragen dat je op een goede en effectieve manier in gesprek komt.

1. Wees selectief!
Of het nu gaat om het bezoeken van een bijeenkomst of om het bezoeken van van een potentiële klant, wees selectief in waar je naar toe gaat. Je kunt natuurlijk ervoor kiezen om overal gezien te worden en met iedereen een commercieel gesprek willen voeren, maar in de regel mondt dit uit in nutteloos tijdverdrijf zonder concrete resultaten. Op een selectieve manier met je tijd omgaan, verhoogt de kwaliteit en het plezier van de tijdsbestedingen.

2. Wees iemand!
Zorg ervoor dat je iemand bent met een verhaal wat voldoende indruk maakt om te blijven ‘hangen’. Wees overtuigd van jezelf en van jouw eigen verhaal en zorg dat dit kort verteld kan worden. Als niemand zich jou herinnert, ben je voor niets geweest!

3. Interesseer je voor mensen!
Onbekend maakt onbemind.
Ieder mens vindt het plezierig goede, welgemeende aandacht te krijgen.Wanneer jij oprecht geïnteresseerd bent in de ander, in de mens achter de functionaris, zal een ander jou graag het een en ander vertellen over zichzelf. Dan is de kans erg groot dat er ook aandacht ontstaat voor jou en voor wat jij betekent. Het overgrote deel van het sluiten van deals, het vergeven van opdrachten is mede een kwestie van gunnen!

4. Bereid je voor!
Waar je ook naar toe gaat, bereid je voor! Weet waar je naar toe gaat en welke mensen je daar tegen wilt komen. Met wie wil jij in gesprek komen en waarom wil je dat? Bedenk ook wat jij wilt dat de bijeenkomst en de gesprekken die je gaat voeren voor jou gaan opleveren. Succes begint bij de ‘bril’ die jij opzet!

5. Stel goede vragen!
Een gesprek over ‘koetjes en kalfjes’ of over het weer kan best leuk zijn, maar levert in het gunstigste geval een oppervlakkig contact op. Stem je vragen af op hetgeen jij te weten wilt komen van een ander. Daarmee kun jij het gesprek sturen en vergaar je voor jou relevante informatie.

Dit alles maakt dat het spreken met anderen ervoor zorgt dat jouw wereld wordt vergroot en dat anderen er met plezier aan bijdragen om jouw wereld nog verder te vergroten.

 

Charismatisch Leiderschap

De focus op Leiderschap is in de loop van de afgelopen decennia veranderd. Heel directief autoritair leiderschap heeft steeds meer plaats gemaakt voor charismatisch en inspirerend leiderschap.

transformatie-leidingschap

Charismatisch leiderschap wordt over het algemeen als plezierig en inspirerend leiderschap ervaren. Een charismatisch leider hoeft weinig moeite te doen om mensen met zich mee te krijgen om doelstellingen te realiseren.

1. Wees integer
Heb respect voor jezelf en voor anderen en wees betrouwbaar. Wees consistent in je gedrag en je handelen en laat anderen voelen wat zij aan jou hebben.

2. Ontwikkel je eigen visie
Weet wie jij bent en waar jij naar toe wilt! Geef richting aan jouw beeld van de toekomst, wat jij wilt of wat jouw organisatie wil betekenen en/of bereiken.

3. Wees duidelijk
Mensen willen elkaar graag begrijpen, maar vullen ook graag hun eigen verhaal in. Zorg ervoor dat jouw visie, jouw verhaal duidelijk is zodat er geen ruimte voor andere interpretatie mogelijk is.

4. Creër een aangename omgeving
Mensen gedijen het best in een omgeving waarin zij het prettig vinden te werken en op een plezierige manier worden uitgedaagd goed te functioneren. Mensen zijn in zo’n omgeving meer bereid om waar nodig iets extra’s te geven.

5. Wees transparant
Maak inzichtelijk wat jouw motieven en jouw beweegredenen zijn en wees helder over wat dat voor jou betekent en wat je daarin van anderen verwacht.

6. Geef ruimte
Daag mensen uit om op hun eigen wijze een bijdrage te leveren aan de te realiseren doelstellingen. Wanneer mensen meer ruimte hebben om zelf over het hoe en wanneer van hun werkzaamheden te kunnen beslissen verhoogt dat de effectiviteit, creativiteit en plezier in werk.