“The most exciting, challenging and significant relationship of all is the one you have with yourself. And if you can find someone to love the you you love, well, that’s just fabulous. ”
(Carrie: Sex & the City) 

 

 

Waarom de relatie met jezelf van wezenlijk belang is. 

De relatie met jezelf is van wezenlijk belang omdat als jij niet weet waar jij voor staat en weet wie je bent, je er ook niet van uit mag gaan dat de ander dat dan wel weet. Jij bent een uniek wezen met een bepaalde culturele achtergrond, met gewoontes en gebruiken, je hebt opvoeding en scholing genoten. Misschien ben je in een bepaald religie grootgebracht met rituelen en waarden. Je bent misschien lid van een sportvereniging of je beoefent een andere hobby.

Je hebt buiten je familie wellicht vrienden en vriendinnen. Kortom jouw achtergrond is uniek met bepaalde afspraken die je hebt mee gekregen. Toch komt er een moment dat je zelf invulling wilt geven aan wat jij belangrijk vindt in het leven. Je kunt breken met een traditie en je eigen waarden bepalen. 

Wat wil jij?

De behoefte om betekenis en inzicht te geven aan beelden die je van jezelf en van anderen maakt zijn van alle tijden. Maar kloppen die beelden eigenlijk wel? Waar zit het verschil tussen het beeld wat je laat zien en het beeld wat je liever verborgen houdt.

Het kwetsbare deel van jezelf, wat ook gezien en erkent wilt worden stoppen we soms liever ongemerkt weg. Soms duurt het jaren en kost het je veel verdriet of energie dat de overtuigingen die je met je mee draagt je belemmeren om er helemaal te zijn en te doen wat je eigenlijk diep in je hart zou willen.

Ergens zijn we vergeten dat de relatie met onszelf de allerbelangrijkste relatie is. Niet op een egocentrische manier natuurlijk maar op een diep vertrouwen dat je in de kern goed genoeg bent. Maar als jij jezelf blijft afwijzen, dan zul je ook afgewezen worden door anderen. Dit komt omdat je een rol speelt om maar geaccepteerd of geliefd te zijn.

Het is een fantastische ontdekking dat als jij trouw blijft aan jezelf en aan jouw waarden, er een nieuwe wereld voor je open gaat. Als je kunt doorzien dat er geen ander is die beter van jou kunt houden als jijzelf, dan is het alleen maar fantastisch als je iemand tegenkomt die dat ook doet.

Zet vandaag nog een stap naar wat je van nature toebehoort.

Wat geeft jou vreugde, inspiratie en genot?

De relatie met jezelf onderzoeken is een wezenlijk onderdeel van emotionele volwassenheid.
Weten wat jou plezier geeft, waar je ogen van gaan stralen en weten wat je inspireert of waar je van geniet zijn essentiële waarden, als je dat samen kunt beleven is dat vanzelfsprekend heerlijk. Natuurlijk is het niet alleen maar pais en vree in je liefdesleven, je partner zal niet altijd in je behoeften kunnen voorzien. De conflicten die je met elkaar hebt zijn vaak het gevolg van onuitgewerkte emotionele of psychische problemen. Toch is het van belang dat je desondanks in contact blijft met dat deel van jezelf wat je vreugde schenkt, want dat maakt jou woest aantrekkelijk. Je innerlijke verbondenheid is immers een bron van vreugde.

 Het komt ook voor dat je iemand aantrekt die je de kans biedt om onafgemaakte emotionele of psychische zaken uit het verleden af te ronden. Dat hoeft niet altijd goed te gaan. Soms heb je een geïdealiseerd beeld van jezelf en trek je iemand aan die een tegenstelling is van wie je denkt te zijn. Je zou je zelf dan de vraag kunnen stellen;  ” Welk gevoel krijg ik van mijn partner?”
Als dit overwegend negatief is en er geen vreugde ligt in wat jullie samen doen dan zou dit bespreekbaar moeten zijn. Je bent onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor je eigen vreugde en inspiratie. Je bent in die zin niet verantwoordelijk voor de ander. Dit is geen uitnodiging voor nihilisme of rücksichtslos eigenbelang maar neigt naar liefdevolle redelijkheid.

Vaak vormen kinderlijke opvattingen emotionele barricades in de relaties met je partner. Je verwacht misschien wel heel romantisch dat als je eenmaal de juiste persoon bent tegen gekomen, het allemaal wel vanzelf gaat. Het tegendeel is vaak waar. Als verwachtingen en opvattingen onder vuur komen te liggen volgt het beseft dat de ander er niet is om jou te dienen. Het gaat erom dat je de ondermijnende tactieken die je toepast om je partner te tackelen onder ogen komt. Je partner is tenslotte je geliefde, een medestander i.p.v. een tegenstander. Als jij geen medestander en geliefde kunt zijn dan zul je veel weerstand en tegenstand ondervinden.
Niemand is meer verplicht om jouw eten te koken of je was op te ruimen. Je bent volwassen en kunt dat allemaal zelf doen of leren. Sommige mensen hoeven maar een brul te geven en de ander staat meteen haastig op om bijvoorbeeld koffie te maken, dat doet me denken aan peutergedrag. Zo kun je gaan inzien dat vormen van manipulatie zoals, mokken of zwijgen, in feite vermommingen zijn van kinderlijk gedrag. Dat deze puur dienen om de eigen behoeften vervuld te krijgen of de eigen zin door te drijven.

Het is anders als je samen de taken organiseert en zelfs dan nog hoeft er geen claim op de uitkomst worden gedaan. Het is fijn als het gebeurt maar er kan ook iets tussen komen, dan zal je opnieuw moeten kijken. Dat is emotionele volwassenheid.
Het andere is een machtsspel wat voor veel angst en ongelijkwaardigheid kan zorgen. Het lijkt misschien wel fijn dat als je maar hoeft te knikken en de ander vliegt, maar uiteindelijk (hopelijk) escaleert dat. Het loopt het uit op een ongelijkwaardige relatie waarin de liefde ver te zoeken is. Want op andere vlakken, zoals intimiteit en genegenheid komt dat gedrag uiteindelijk als een boemerang terug.

Als een soort van relatierichtlijn kun je kijken hoeveel plezier en genot jullie samen en individueel beleven. Wat heeft aandacht nodig op fysiek, emotioneel, psychisch of spiritueel vlak? Hoe ligt de balans tussen die vier? Is het één soms het gevolg van een disbalans in geven of ontvangen?
Het helpt ook als je bewust wordt van wat je precies zoekt in een partner. Hoe zou jij jezelf graag ervaren? Welke eigenschappen heeft je partner die bij jou het beste naar boven haalt?
En andersom, hoe haal jij het beste naar boven bij jouw partner? De beste vraag om te stellen is wat  jouw partner nodig heeft. Het antwoord kan in een volwassen relatie nog mooier zijn.

spiegel5