Op  de ene of andere manier zijn we ons niet bewust waar aantrekkingskracht vandaan komt.

Onbewust kiezen we vaak voor een partner waar een nestgeur aan hangt die enigszins herkenbaar is.

Het is vaak de geur van één van je opvoeders waar je de meeste moeite mee hebt gehad. In een volwassen relatie lijkt het dat waar we niet gezien of ont-moet zijn in onze jeugd, met een partner te herhalen. Die herhalingsdwang zorgt dan ook vaak voor dezelfde soort problemen uit je jeugd omdat je niet geleerd hebt om daar op een adequate manier mee om te gaan. Best wel Spooky!

Had jij een kritische afwijzende autoritaire ouder dan zit het er dik in dat je tegen een dito partner aanloopt ook al heeft deze een andere en aantrekkelijke verpakking. In het begin kijk je tegen hem/haar op maar na een tijdje pleeg je verzet. Helaas realiseren we dat niet en ontstaat er een machtsverhouding waarbij een ieder op die positie moet blijven om zich zelf te kunnen handhaven. Dat gaat wringen en uiteindelijk escaleert de boel. Of je hebt een ouder die jouw behoeften negeerde, weinig aandacht gaf en er niet altijd voor je was als jij dat nodig had. Het zou me niets verbazen als jouw partner zijn eigen belangen op de voorgrond zet en jou niet in jouw behoeften voorziet. Je kunt hoog of laag springen er verandert niets. Er zijn natuurlijk ook betere scenario’s mogelijk. Als jij kunt kijken waar je niet ontmoet bent en verschillende thema’s gaat verkennen dan kun je zien waar je valkuilen liggen. Op het moment dat jij weet waar je voor staat en wie je bent dan gaat het opeens een stuk makkelijker. Dit kun je ook samen aangaan waardoor er een liefdevolle en gelijkwaardige relatie ontstaat.